2013. november 11., hétfő

Pályázat motiváló képzések és támogató szolgáltatások tartására a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében – TÁMOP-5.3.8.A2-13/1

Benyújtási határidő: 2013. november 30.
A pályázat célja:
A pályázat a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásában érintett foglalkoztató szervezeteket támogatja abban, a náluk alkalmazásban álló megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének esélyeit növeljék.
Részcélok:
A megváltozott munkaképességű személyek tranzitálhatósága magasabb szintre emelkedjen.
A nyertes pályázók foglalkoztatók hatékonyabban segítsék elő a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci integrációját.
A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt keretében létrehozásra kerülő speciális felmérések, módszertanok, képzések, informatikai fejlesztések elterjesztése a nyertes foglalkoztatók körében.
Pályázók köre:
Olyan, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásban érintett foglalkoztató szervezet, amelyre az alábbi feltétel teljesül:
 • A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított a pályázat benyújtásának napján érvényes rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik
 • Csak a konvergencia régiókban megvalósuló pályázat támogatható.
 • A pályázónak a pályázat benyújtásának időpontjában minden megvalósítási helyszínen székhellyel vagy fiókteleppel vagy telephellyel kell rendelkeznie.
Jogi forma
GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság
GFO 114 Részvénytársaság
GFO 121 Szociális szövetkezet
GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet
GFO 129 Egyéb szövetkezet
GFO 211 Közkereseti társaság
GFO 212 Betéti társaság
GFO 569 Egyéb Alapítvány
GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű
GFO 573 Nonprofit részvénytársaság
GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit
GFO 721 Leányvállalat
GFO 551 Egyház
GFO 552 Egyházi intézmény
GFO 555 Nyilvántartásba vett egyházi
GFO 559 Egyéb egyházi szervezet

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázati keretösszeg: 2.195.516.338 forint.
A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiókban: 30-50 db.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás összege: legalább 20.000.000 Ft, de legfeljebb 160.000.000 Ft lehet.
Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatható tevékenységek köre
Projekt előkészítés során
 • Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 • Szakmai terv elkészítése.
Projekt megvalósítási szakaszban
 • A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység.
 • Nyilvánosság biztosítása
 • Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés).
 • Képzők képzésének megszervezése és lebonyolítása
 • Képzést megalapozó alkalmassági és egészségügyi vizsgálatok elvégzése
 • A TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projekt konzorciuma (országos szakmai és módszertani központ) által létrehozott, az együttműködési megállapodás keretében biztosított módszertan alapján készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok elvégzése, az eredmények értékelése, a felmért adatok rögzítése a kiemelt projekt konzorciuma által kialakított Portálon.
 • A pályázónál dolgozó megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak adatainak rögzítése a Portálon
 • Az elvégzett vizsgálatok, felmérések alapján megalapozott, személyre szóló rehabilitációs tervek készítése, és rögzítése a Portálon
 • Alapvető képzések
 • Mentor és szupervízor tevékenység a képzésben részesített munkavállalók számára
 • Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtása nyílt munkaerő-piaci elhelyezés érdekében
 • Képzések monitorozása, visszacsatolás, értékelések elvégzése
 • Jelen pályázati konstrukció pályázóinak kötelező együttműködést vállalni a TÁMOP-5.3.8-11/A1 kiemelt projektet megvalósító konzorciummal
 • Együttműködési megállapodást kötése a projekt megkezdésétől számított 3 hónapon belül legalább egy munkaerő-piaci szolgáltató szervezettel.
 • ERFA típusú tevékenységek: A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése. A célcsoport számára szóló képzések lebonyolításához szükséges infrastrukturális fejlesztések, illetve akadálymentesítés csak a pályázó saját tulajdonában lévő ingatlanon.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése