2014. december 8., hétfő

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

kiíró: EMMI
benyújtási határidő: 2015. január 7, 24:00
kód:  EGYH-KCP-15


Pályázat célja és támogatható tevékenységek:
Az előirányzat célja az egyházi közösségek hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő és felzárkóztató tevékenységével szorosan összefüggő helyiségek felújításának, kialakításának illetve működtetésének támogatása.


  • Támogathatóak az említett közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti, kulturális, oktatási, közösségépítő vagy felzárkóztató rendezvények, táborok, kiállítások, vallásturisztikai programok, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások.
  • Támogatásban részesíthetők azon egyházi ingatlan-felújítások, melyekben a helyi közösség hitéleti tevékenysége, valamint kulturális közösségépítő események valósulnak meg (ifjúság nevelés, szociális és gyermekvédelmi tevékenység, a család megtartó erejét szolgáló egyházi rendezvények, zenei, képző- és alkotóművészeti programok, képzések, hitéleti oktatás, nem iskolarendszerű képzések, szolgáltatások stb.)
  • Támogatható továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége hitéleti, kulturális, oktatási és közösségépítő programjait szolgáló helyiségek felújítása vagy kialakítása.
  • Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható azon létesítmények rekonstrukciója, amelyek szórvány vagy hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő programoknak adnak helyet.

Pályázók köre:

1. Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 - 12. §-a szerinti szervezetek)

2. Határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek

Az igények elbírálása során előnyt jelent:
- befejezés előtt álló beruházás
- felettes egyházi szerv ajánlása


Egy igénylő a tárgyévre vonatkozóan összesen egy, a fenti két előirányzat valamelyikére vonatkozó egyházi támogatási kérelem benyújtására jogosult.


Támogatási összeg: 

Az igényelhető támogatás minimális összege 150 ezer forint, a maximális összeg 5 millió forint.

A támogatást a kedvezményezettek támogatási szerződés aláírását követően kapják meg támogatási előleg formájában.


Megvalósítási időszak: 2015.01.01. és 2016.05.31.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése