2013. március 13., szerda

Támogató információk a NEA-hozA NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP
TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KOLLÉGIUM

CIVIL SZERVEZETEK SZAKMAI PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSA” c.
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
(Pályázat kiírás kódja: NEA-TF-13-SZ)

1.                 A pályázat célja
A támogatás alapvető célja valós társadalmi problémák megszüntetésére, mérséklésére törekvő tevékenységek támogatása. A bírálat során előnyben részesül azon pályázatok támogatása, amelyek az alábbi kritériumok közül legalább egynek megfelelnek:
        helyi problémára reagálnak,
        az eredmény fenntarthatóságát biztosítják,
        önkénteseket vonnak be,
        új célcsoportokat érnek el,
        a projekt megvalósításához más szektort is bevonnak.

A pályázatban részletesen kérjük bemutatni a következőket:
        a pályázat mely valós társadalmi problémára, igényre ad választ;
        a támogatandó célkitűzést;
        a célkitűzés megvalósítási tervét;
        várható eredményeket;
        költségterv indoklását

2.                 Támogatható tevékenységek
Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása.

3.                 A támogatáson igénylehető összeg
250.000,- – 3.000.000,- Ft
Minimum 10% önerő vállalása mellett.

4.                 Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Alapítvány, illetve egyesület
Nem pályázhatnak azok a szervezetek, azon civil szervezetek, amelyek működési pályázatukat másik kollégiumhoz nyújtották be a NEA-13-M kiíráson belül.
Egyéb feltételek
     érvényes regisztráció az elektronikus pályázatkitöltő rendszerben (EPER);
     nincs hiánypótlás, minden mellékletet csatolni kell;
     a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldalhű digitális másolatát fel kell tölteni az EPER-ben vagy a www.birosag.hu oldalon;
     nem pályázhatnak a 2013. évében nyilvántartásba vett szervezetek;
     a pályázó a pályázati díjat határidőben át kell utalni (2.000,- Forint);
     50 millió forint éves árbevételt elérő szervezetek nem pályázhatnak;
     egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

5.                 Értékelési szempontok

Bírálati szempont                                                                                    Pontszám (max.)

Helyi, valós problémára reagál, igényt elégít ki.                                            15

Mérhető hatást gyakorol, konkrét eredménye van.                                     15

A megvalósítás helyén egyedi, újszerű megoldást nyújt, alkalmaz.         10

A projekt költséghatékony, a költségvetés illeszkedik
 a projektben megvalósítandó célokhoz.                                                           10

Széleskörű forrásbevonás
(önkéntesek, adományszervezés, más szektor, szponzorok).                    10


JÓ MUNKÁT MINDENKINEK!
HA ELAKADTOK, HÍVJÁTOK RÉKÁT ÉS LEÓT!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése