2014. július 7., hétfő

„Az iskola közös ügyünk” Pályázat iskolai közösségi események megvalósítására

Kiíró: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Benyújtási határidő: 2014. július 10.

Pályázat célja:
120 iskola és külső partnere (szülők, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, cégek, egyéb intézmények) együttműködésén alapuló közösségi esemény megvalósítása 2014. szeptember 1. és október 31. között. 

A megvalósítandó közösségi eseménnyel szemben támasztott általános alapkövetelmények: 
- külső partnerrel együttműködésben szerveződik; 
- hosszú távú folyamatra épül; 
- közösségépítő céllal, módszertannal bír; 
- társadalmi, helyi szinten is fontos üzenete van; 
- üzenetét hatásosan tudja közvetíteni célcsoportjának. 

A közösségi eseménynek változatos keretei lehetnek (rendezvény, tábor, klubsorozat, fesztivál stb.), minden olyan eseménytípus megfelelő lehet, amit a köznevelés területén és a jó erkölcs keretei között a gyermekek fejlődése érdekében az intézmények és pedagógusok elfogadhatónak tartanak. 
A pályázatok helyi szinten fontos, változatos témákban (sport, egészség, művészetek, családi életre nevelés, hátrányos helyzetűek támogatása, fogyatékkal élők iránti érzékenyítés, generációk együttműködés, állampolgári részvétel stb.) készülhetnek. 
Kiemelten támogatottak a kreatív, egyedi módszerekkel megvalósuló, széles körű együttműködésre, diákok és szülők által szervezett események. 

A pályázók köre: 
Egy-egy eseményre a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolákban dolgozó 3 fő alkalmazottból és 1 fő tankerületi munkatársból álló csapat pályázhat, egy főt a pályáztatóval kommunikáló koordinátorként megjelölve. Lehetőség van különböző iskolákból érkező pedagógusok együttműködésére is. 

A támogatás jellege 
A nyertes pályázatok révén a négyfős csoportok minden tagja munkájáért egyszeri, bruttó 100 000 Ft-os díjban részesül. 
A megvalósított események képes, filmes dokumentációja mintaszerű együttműködésként felkerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014 őszére megújuló on-line felületére. 

Pályázat benyújtásának módja:
Pályázni a mellékelt pályázati adatlapon lehet. 
A pályázatokat elektronikus úton a kozossegiesemeny@klik.gov.hu e-mail-címre, valamint papír alapon 3 példányban küldve várjuk Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor utca 32. címre, TÁMOP 3.1.4. B Partnerség és hálózatosodás modul "Az iskola közös ügyünk" megjelöléssel. 

A pályázó csoportok vállalják, hogy támogatás esetén egy-egy képviselőjük a megvalósítás előtt egynapos felkészítő találkozón vesz részt, melyen az adminisztratív teendők tisztázására, az események közti tapasztalatcserére, illetve az eseménytervek szakértők segítségével történő pontosítására lesz lehetőség. A felkészítő alkalmak a támogatástól függően a hét régiós központban és Budapesten kerülnek megrendezésre, 2014. augusztus 21-31. között. 


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése