2014. október 29., szerda

Velux ösztöndíjak hátrányos helyzetű fiataloknak

kiíró: UWC Magyarországi Egyesülete a dán Velux alapítvány támogatásával
benyújtási határidő: 2015. január 7. szerda éjfél
 
Az iskolákról és a nemzetközi érettségiről Az 1962-ben alapított UWC-hálózat ma 14 iskolát tart fenn világszerte. Magyar diákokat fogadtak már Walesben, Kanadában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Hong Kongban, Indiában, Norvégiában, Costa Ricán, Szingapúrban, Hollandiában, Németországban és Örményországban. Az iskolákba több mint 80 országból érkeznek érettségi előtt álló diákok, hogy két évig együtt tanuljanak angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a kultúrák harmóniája jegyében. A kultúrák keveredése és az otthonitól eltérő környezet nagymértékben formálják a diákok személyiségét, fejlesztik problémamegoldó készségüket, toleranciára, felelősségtudatra nevelik, továbbá fogékonnyá teszik őket a társadalmunkban jelen lévő globális problémákra. Végzett diákjaink az itt szerzett tapasztalatok birtokában képessé válnak arra, hogy akár nemzetközi környezetben is képviseljék a magyar kultúrát és tudományt. A diákok két év alatt a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB) programját végezhetik el. A Nemzetközi Érettségi Program a „teljes ember” nevelésére törekszik, így a megszokott tantárgyak teljesítése mellett sportfoglalkozásokon, kreatív tevékenységekben, illetve szociális vagy ökológiai jellegű önkéntes munkában való részvételt is elvár.
Az ösztöndíj juttatásai Az ösztöndíj fedezi a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit, évi egyszeri oda-vissza utazás költségét, a zsebpénzt és a biztosítást, szükség esetén a nyelvi előkészítést.
Kik pályázhatnak? Ösztöndíjaink megpályázására jogosultak azok a 16-18 éves (2015. szeptember 1-jén 16. életévüket már, de a 19-et még be nem töltött) szakközépiskolai vagy gimnáziumi képzésben résztvevő személyek, akik érettségi vizsgájukat 2016-ban vagy 2017-ben tennék le, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 
I. 
1) magyar állampolgársággal rendelkeznek és középiskolai tanulmányaikat magyarországi oktatási intézményben folytatják, vagy korábban legalább 5 iskolai tanévet magyarországi oktatási intézményben végeztek, vagy 2) nem magyar állampolgárok, de az ösztöndíj beadásakor legalább három megkezdett tanéve magyarországi oktatási intézményben tanulnak és magyarul beszélnek.

II.  
1) állami gondozottak, és ezt gyámhatósági igazolásával bizonyítják, vagy 2) LHH (leghátrányosabb helyzetű) kistérségben laknak és ezt lakcímkártyájuk fénymásolatával igazolják, vagy 3) a roma/cigány kisebbség tagjai, amiről írásos nyilatkozatot küldenek.
A Velux alapítvány céljainak megfelelően a 2., ill. 3.pontban megjelölt csoportból elsősorban olyan diákok jelentkezését várja, akik családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 000 forintot, beleértve a segélyeket és a vállalkozásokból vagy más forrásokból szerzett bevételeket. Az egyesület fenntartja a jogot, hogy a válogatás későbbi szakaszában a különböző jövedelmi forrásokról dokumentumokat kérjen, ill. az ösztöndíjra esélyes diákok környezetével megismerkedjen.
Olyan fiatalok jelentkezését várják, akik elég nyitottnak és talpraesettnek érzik magukat ahhoz, hogy két évig multikulturális környezetben, egy idegen országban éljenek és tanuljanak, valamint rátermettségüket tanulmányi eredményükkel, közösségi munkájukkal, iskolán kívül végzett tevékenységükkel bizonyítani tudják.
Az angol nyelv legalább közepes szintű ismerete előny, de nem mindenképp szükséges feltétel. Az UWC iskolák felkészültek az angolul kezdetben gyengébben beszélő diákok fogadására is.
Hogyan lehet pályázni? A pályázással kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók az UWC Magyarország honlapján: http://www.uwc.hu, illetve Facebook-oldalunán: http://facebook.com/uwc.hu
A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2015. január 7. szerda éjfél Kapcsolat, érdeklődés: veluxosztondij@uwc.hu A Velux ösztöndíjra pályázó diákok párhuzamosan részt vehetnek az UWC Magyarország általános ösztöndíj- pályázatán is. A két válogatás egymástól függetlenül zajlik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése