2015. január 5., hétfő

Pályázat hajléktalanságból való kilépés egyéni útjainak szakmai és anyagi támogatására

kiíró: Van Esély Alapítvány
benyújtási határidő: 2015. január 15., csütörtök, 24h

A program célja:
A Van Esély Alapítvány célja, hogy anyagi forrásokkal és egyéni segítőmunkával támogasson hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű embereket a hajléktalanságból való kikerülés elérésében. Programunk arra törekszik, hogy a kiútkeresésben azokat a mozzanatokat támogassa, melyek mérhető lépést, illetve a későbbiekben minőségi változást jelenthetnek a hajléktalanság elhagyásában.
Pályázati felhívásunk célja hajléktalan embereknek és segítőiknek együttes, szakmai és anyagi támogatása egy-egy konkrét, a hajléktalan ember életében előrelépést jelentő cél (pl. szakképzés elvégzése, munkaeszköz beszerzése) elérésében legalább fél éven keresztül. A program anyagi hátterét a média eszközeit is felhasználó közösségi adománygyűjtéssel fedezzük majd, melynek egyénre szabott lebonyolítását a Zöld Pók Alapítvánnyal közösen, szintén jelen pályázati program részeként hajtjuk végre.

 A program részletei:
Jelen pályázatunkban és a következő hónapokban várható további pályázati lehetőségeink során összesen kilenc hajléktalan ember egyéni adománygyűjtő kampányát kívánjuk megvalósítani.  A kampány során a pályázó bemutatására, céljainak ismertetésére 4-6 perces videofilm, vagy fotó-portrésorozat és szöveges bemutatkozás készül, melyet az alapítvány a közösségi médiában, valamint további internetes felületeken terjeszt.
A pályázati program természetesen nem csak az adománygyűjtést, hanem a megcélzott program féléves megvalósulását is magában foglalja, azaz alapítványunk gyakorlata szerint a pályázatban megjelölt konkrét, személyes beruházáshoz nyújtunk támogatást, és a program féléves megvalósítását kísérő, intézmény-független segítőmunka tiszteletdíját, és szakmai hátterét biztosítjuk.
A pályázók köre:
Felhívásunkra olyan hajléktalan / megoldatlan lakhatási helyzetű emberek számára lehet pályázatot benyújtani, akik:
  • a hajléktalanságból való kikerülést, vagy az életükben komolyabb előrelépést célzó, konkrét célokkal rendelkeznek, mely legfeljebb 150 ezer forintos forrásból, valamint fél éves intenzív szociális munkás segítséggel megvalósítható,
  • vállalják, hogy egy internetes adománygyűjtő kampány során mutatják be történetüket és személyes céljaikat,
  • hozzájárulnak, hogy az adományokból megvalósított programot a Van Esély Alapítvány kövesse, és annak eredményeiről beszámoljon adományozóinak.
A pályázat benyújtása:  
Pályázatunkon a pályázati adatlap kitöltésével, illetve egy részletes eset-, és programleírással lehet részt venni. Az eset- és programleírásnak tartalmaznia kell a hajléktalan ember életútját, jelen helyzetének, hajléktalanná válásának körülményeit, a pályázott projekt célját és költségeit, a megvalósítás lépéseit tartalmazó egyéni esetkezelési tervet (melyben szerepelnek az ügyfél előrejutásával, esetleges státusváltásával kapcsolatos konkrét lépések), valamint a segítő saját szerepére vonatkozó elképzeléseit. Ezeknek módjára vonatkozóan az alapítványnak nincsenek megkötései: a tervezést teljes egészében a segítő és ügyfele határozza meg közösen megtervezett pályázatukban.

Tovább a pályázatra 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése