2015. január 26., hétfő

Pályázat nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

kiíró: Földművelésügyi Minisztérium
benyújtási határidő: 2015.02.05-15.
pályázat kódja:  HUNG-2014 C

Pályázat célja:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény szerinti települési, tájegységi nemzeti értékek gyűjtése, rendszerezése és megismertetése a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetése és népszerűsítése, valamint az ezen értékeket bemutató terek kialakítása és rendezvények szervezése által.

Támogatási célok
I. Helyi (települési, tájegységi) értéktárak létrehozásának elősegítése helyi értékek felkutatása és dokumentálása útján

II. Meglévő helyi (települési, tájegységi) értéktárakban szereplő értékek bemutatása és népszerűsítése kiadványok készítésével, helyi értékeket bemutató rendezvény megvalósításával, a helyi értékek megismerését célzó kiállítások, bemutatóterek kialakításával

III. Iskolai értékfeltáró csoportok létrehozása helyi értékek gyűjtésére, megismertetésére, nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésére közoktatási intézményekben

Pályázók köre: I. Pályázati cél esetében: Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktár létrehozása esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; olyan - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint társadalmi szervezetek, amelyeket a települési önkormányzat a települési értéktár létrehozásával és gondozásával igazoltan megbízott. II. Pályázati cél esetében: Helyi önkormányzatok; tájegységi értéktárak esetén helyi önkormányzatok konzorciumai; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező társadalmi szervezetek; helyi értéktár bizottsági támogatói nyilatkozattal rendelkező gazdasági társaságok. III. Pályázati cél esetében: A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézmény által létrehozott társadalmi szervezetek; vagy olyan társadalmi szervezetek, melyek székhelye a köznevelési intézménnyel azonos településén helyezkedik el és azzal a pályázati cél megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást kötött. 

A pályázattal elnyerhető támogatás összege és mértéke
A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege:
Az I-es támogatási cél esetében: 500 000 forinttól 1 500 000 forintig terjedhet.
A II-es és a III-as támogatási cél esetében: 1 000 000 forinttól 2 000 000 forintig terjedhet.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.A projektek előfinanszírozásúak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése