2013. május 23., csütörtök

Működési támogatásMűködési támogatás
Kódszám: F.E.L. - 2013
A pályázat kiírója: Független Emberi Lehetőség Np. Kft.

Pályázat célja: Általános működési célú, vissza nem térítendő támogatás
Határidő: 2013. június 03.
Keretösszeg: 120.000.000.-
Pályázható: Maximum 750.000.-, ami vissza nem térítendő és 100%-ban elszámolható.
A pályázat célja:

Támogatni a Magyarországon működő szervezeteket végzett tevékenységüktől és tervezett programjaiktól függetlenül. Általános működési célú támogatást szeretnénk nyújtani, hogy a pályázók hatékonyan tudják munkájukat végezni, az alapvető működési feltételek biztosítása mellett.

Pályázók köre:

Pályázati felhívásunk keretében a 2013. január 1. előtt, Magyarországon bejegyzett alább felsorolt szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

- sportegyesület, sportszövetség
- szövetség
- egyéb egyesület
- szakszervezet
- egyéb munkavállalói érdekképviselet
- egyéb köztestület
- egyház
- önálló egyházi intézmény
- egyéb egyházi szervezet
- közalapítvány
- közalapítvány önálló intézménye
- egyéb alapítvány
- nonprofit korlátolt felelősségű társasági
- nonprofit részvénytársaság
- egyesülés
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet
- nonprofit közkereseti társaság
- nonprofit betéti társaság
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
- központi költségvetési szerv
- helyi önkormányzat
- helyi önkormányzati költségvetési szerv
- helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- országos kisebbségi önkormányzat
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- országos kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
- helyi kisebbségi önkormányzat
- helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
- helyi kisebbségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
A pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Konzorciumban történő pályázásra nincs lehetőség.

A pályázat tartalma:

Általános működési célú támogatás (pl.: rezsiköltségek, anyagköltségek, bérleti díj, szolgáltatási kiadások, kommunikációs költségek, munkabér és járulékai, megbízási díj, eszközbeszerzés stb.) igényelhető. A pályázaton megnyert összeget 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közt lehet felhasználni. Az elszámolás során az ebben az időintervallumban keletkezett kiadások érvényesíthetőek.

Benyújtásról:
Elektronikus formában http://www.fuel.hu -n keresztül.
A kötelező mellékleteket a melleklet@fuel.hu e-mail címre kell megküldeni, legkésőbb a pályázatok benyújtási határidejének lejártáig.
Ennek összege 4500 Ft, azaz négyezer ötszáz forint. Átutalással, legkésőbb az adott év első pályázatának benyújtásáig kell teljesíteni a következő számlaszámra:
Név: Független Emberi Lehetőség Nkft.
Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszám: 10918001-00000039-90280007
A közlemény rovatban a szervezet nevével.

Kötelező mellékletek:
1. A pályázó szervezet működését igazoló dokumentum (pl.: alapszabály, vagy alapító okirat, vagy bírásági kivonat, vagy bejegyző végzés, vagy törzskönyvi kivonat stb.)
2. A költségtérítési díj befizetését igazoló dokumentum (pl.: banki kivonat, e-bank igazolás, átutalási megbízás stb.)
A kötelező mellékleteket legkésőbb a pályázat végső benyújtási határidejének időpontjáig (2013. június 3. 24.00 óra) kell megküldeni elektronikus úton, e-mailben a melleklet@fuel.hu címre. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető weboldalunkon az "Elérhetőségek" menüpont alatt található kapcsolat felvételi panel segítségével vagy telefonon a +36/70-219-87-15 telefonszámon Szauer Imre, pályázati referenstől (kedden és pénteken 9-13 óra közt). http://www.fuel.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése