2014. augusztus 7., csütörtök

Szülősegítő szolgáltatások támogatása fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére

Kiíró:Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 
kód: SZÜLŐ2014
Benyújtási határidő:2014. augusztus 31.


A pályázat célja:
A pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.
Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, érzékenyítés, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

Pályázók köre
A programra kizárólag civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) és egyházi szervezetek pályázhatnak. A pályázat szempontjából a non-profit gazdasági társaság nem minősül civil szervezetnek (nem tartozik a támogatásban részesíthetők körébe). 
A pályázat nyilvános.

Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A.) és a B.) szolgáltatástípusra egyszerre pályázni.

A Pályázók a következő 2 szolgáltatástípusból választhatnak:

A.)  Szülősegítő foglalkozások
Célja a hasznos ismeretek, információk, érdekérvényesítési technikák átadása, tanácsadás, kikapcsolódási lehetőség biztosítása, mentálhigiénés segítségnyújtás, egyéni vagy csoportos formában.
A szülősegítő foglalkozások megvalósítása történhet előadássorozatok szervezésével, mentálhigiénés tréning formájában, a programba beépíthetőek intézménylátogatások, igény esetén támogatható az egyéni tanácsadás, a párterápia, illetve a szülők bevonásával szervezett érzékenyítő foglalkozássorozat is. A pályázók a projekt zárásaként vagy egyéb időpontban a megvalósítás során beépíthetnek egy rekreációs programelemet is a projekttervbe (pl. kirándulás, közös kulturális, sport program, stb.).
Ebben a kategóriában maximum bruttó 100 000 Ft összegben beszerezhetőek eszközök, illetve szakirodalom, melynek célja a kölcsönzőbe történő elhelyezésükkel, a kölcsönzési lehetőség biztosításával a fogyatékos gyermeket nevelő családok támogatása. Az eszköz és szakirodalom beszerzése azonban csak kiegészítő tevékenység lehet a pályázatban; önállóan, csak erre a tevékenységre pályázni nem lehet.

A foglalkozások megvalósítás történhet rendszeres találkozások formájában vagy pár napba sűrített intenzív alkalmak keretében is.
A mentálhigiénés foglalkozásokat kizárólag pszichológus vagy mentálhigiénés vagy a választott foglalkozástípushoz kifejezetten illeszkedő végzettséggel rendelkező szakember vezetheti.
A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba bevont, a szolgáltatásban közvetlenül érintett szülők számától függ.
A megpályázható összeg: maximum 50 000 Ft/szülő; mindösszesen maximum 400 000 Ft lehet az igényelt támogatás végösszege.

B.)  Komplex szülősegítő projektek
Célja: a szülősegítő szervezet tevékenységi körének bővítése, területi kiterjesztése, a szülők segítővé történő képzésével szülősegítő hálózatok kialakítása, az önérvényesítési képesség és az érdekvédelmi tevékenység erősítése, a szülők foglalkoztatásának elősegítése.
A B.) kategória esetében kiemelten fontos, hogy a projektterv előre mutató, jól felépített legyen; tükrözze, hogy a civil szervezet tudatosan, jól körvonalazott igényekhez igazodva végzi szülősegítő tevékenységét.
A B.) kategóriában van lehetőség eszköz és szakirodalom beszerzésére is, maximum az igényelt összeg 20%-ának erejéig, de kizárólag abban az esetben, ha ez szorosan kapcsolódóik a tervezett projekthez, és ezt megfelelő indoklással alátámasztják.

Támogatás mértéke
A megpályázható támogatás mértéke a szolgáltatásba közvetlenül bevont személyek számától függ. A maximálisan igényelhető összeg maximum 1 200 000 FtNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése