2014. november 10., hétfő

Pályázati felhívás Gyermek- és ifjúsági közösségépítő programsorozatok támogatására

kiíró: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
benyújtási határidő:  2014. december 3.

pályázat célja:
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével, legalább havi rendszerességgel megvalósuló értékközpontú és értékteremtő programsorozatok támogatása, amelyek hozzájárulnak a gyermek- és ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez, ifjúsági közösségi kezdeményezések megvalósulásához, továbbá elősegítik a fiatalok társadalmi részvételét. Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek keretében működő közösségek indulnak el, nem foglalkoztatott, oktatásban vagy képzésben nem részesülő (NEET) fiatalokat érnek el, illetve amelyek ifjúságsegítő szakemberek bevonásával valósulnak meg.
A pályázat nem támogatja az oktatási intézmények működésébe tartozó rendezvényeket.

Pályázók köre:
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Legalább régiós hatókörű magyarországi civil szervezetek és egyházi jogi személyek, továbbá olyan önálló jogi személyiséggel és régiós hatókörrel rendelkező határon túli ifjúsági szervezetek pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Magyarországon jogi személyiséggel rendelkező befogadó szervezettel (civil szervezetek, pl. egyesületek, alapítványok - kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek -, egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények, önkormányzatok, önkormányzati társulások, többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények, és non-profit korlátolt felelősségű társaságok) nyújthatnak be pályázatot, amelyek (kivéve: egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze.
Ezzel együtt a pályázat benyújtásához kötelezően: a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak.

A támogatás összege:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 16.000.000 Ft
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:
Maximum 1.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt
fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.

Megbízási és szakértői díjak a program teljes költségvetésének legfeljebb 50%-áig számolhatóak el.

A támogatás folyósítása támogatási előleg formájában, egy összegben kerül átutalásra.
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2014. december 30. és 2015. május 31. közé eső időszak.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése