2013. július 19., péntek

Pályázat a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumba történő felvételre
Pályázat a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégiumba történő felvételre


Beadási határidő: 2013 július 25.
 
Támogatási időszak: tanév

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium (SzKRSz) felvételt hirdet 2013/2014. tanévre szegedi felsőoktatási intézmények bármely szakán tanuló roma/nem roma származású diákok számára. A kereszténység, a cigány kultúra, a cigány-magyar kettős identitástudat mibenléte iránt érdeklődőknek kifejezetten ajánlott. Emellett annak, aki fontosnak tartja a társadalmi problémák megoldását. Segít lelkileg és szellemileg is megalapozni a képességek kibontakozását, egyéni boldogulást és pozitív társadalmi szerepvállalást. A hitéleti, közismereti, kulturális és identitástudatot erősítő kurzusokon túl, egyéb közösségi programokat is kínálnak.


A pályázat célja
Hozzájárulni a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató, sikeres értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel, a roma közösségek erősítésének társadalmi szolgálatával.
Elhelyezés: felújított kétágyas szobákban.

 
Képzés: A Szegeden tanuló hallgatók számára a roma identitást is erősítő közösségi teret, és a szakmai fejlődéshez nélkülözhetetlen professzionális légkört biztosít az intézmény. A kollégiumi programok segítenek a főiskolai/egyetemi tanulmányok sikeres elvégzésében, de a szakkollégiumi jellegnek megfelelő belső tanulmányi program is van, amelynek elvégzéséről a diákok bizonyítványt kapnak.
Az intézmény arra törekszik, hogy a szakkollégiumi évek olyan többletet adjanak, amely segíti a végzés utáni elhelyezkedést, a sikeres pályakezdést.
előmeneteltől, a szociális rászorultságtól és a közösség érdekében végzett munkától függ. A kollégisták ezen felül más forrásból is kaphatnak ösztöndíjat.

A kollégiumi díj: 12.000 Ft havonta, amely a kollégiumi ösztöndíjból fedezhető.

A felvételi: A felvétel két körben zajlik. Az első körben a beküldött dokumentumokat értékeli a szakkollégium felvételi bizottsága. A második körben a pályázati kiírásnak megfelelt fiatalok részt vesznek egy rövid, szóbeli meghallgatáson. Ezután alakul ki a felvételt elnyert hallgatók listája.
  
A Pályázók köre


Bővebb információk és kapcsolódó dokumentumok:

Ösztöndíjak és kollégiumi díjak: A szakkollégiumi ösztöndíj nagysága a tanulmányi
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  1. fényképes önéletrajz
  2. kitöltött jelentkezési lap
  3. felsőoktatási tanulmányaikat most kezdőktől érettségi bizonyítványuk és felsőoktatási felvételi értesítésük másolata, a felsőoktatásban jelenleg már tanulóktól (magasabb évfolyamosoktól) a legutolsó aktív félév indexmásolata vagy ETR kivonata (Az előző félév teljesítését igazoló, a Tanulmányi Osztály által hitelesített (bélyegző, aláírás) hallgatói törzslap.)
  4. aláírt motivációs levél
  5. csatolható valamely roma civil szervezet ajánlása (ez csak javasolt, de nem kötelező)
A jelentkezéseket kérjük eljutatni postai úton, ill. személyesen a szakkollégium címére: 6725 Szeged, Indóház tér 1.

Jelentkezési lap és további információ: www.szkrsz.hu


A jelentkezés folyamatos.


További tájékoztatás: a +36-62-559-004-es telefonszámon, vagy a tikarsag@szkrsz.hu e-mail címre írt levélben kérhető.

Letölthető dokumentumok

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése