2013. július 10., szerda

Pályázati Hírlevél-28. hét


Ezen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatására
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására
 • Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására
 •  Roma kutatási ösztöndíj

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség korábban megjelent pályázatai kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmeteket:

A korábban megjelent pályázatok kapcsán pedig ismételten szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • Pályázat helyi önkormányzatoknak a roma befogadással kapcsolatos beavatkozások stratégiai kommunikáció javítására
 • Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése
 • Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
 • MACIKA Ösztöndíj program- Esélyteremtő iskolai ösztöndíjak
 • Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
 • Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
 • Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
 • “Európa az én Régiómban” fotópályázat
 • Ökumenikus Segélyszervezet: Tandem fejlesztési alap B komponens
 • Pályázat roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására
 • Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák számára ajánljuk az egészségmegőrző, betegségmegelőző mini-projektek támogatására kiírt pályázatot
 • Megjelent a TÁMOP-5.3.6-11/1-es komplex telep-programok nyertesei számára az infrastrukturális beruházások támogató kiírás
 • LEADER pályázatok: június 17-től beadhatóak
 • Pályázat elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítására
 • Pályázat közösségi funkciójú zöldterületek létesítésére

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-4-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
Pályázat célja: A tanyán élő, alap infrastruktúrával nem rendelkező lakosok számára szociális alapú támogatás a tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez. Cél azon tanyai lakosok támogatása, akik tanyája villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.
A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva, vagy megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § b) pontjában meghatározott fogalomnak.
A megújuló energiaforrást felhasználó, valamint a mobil eszközt telepítő fejlesztések az értékelés során előnyt élveznek!
Pályázók köre:
Az a tanyán élő lakos (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a pályázat benyújtását megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen,  tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell  bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell),
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap - szemle vagy teljes másolatával - vagy  azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
c) az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tanyai lakóépület villamosenergia-ellátással nem rendelkezik (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők:
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
Támogatás összege és mértéke:
A megítélhető támogatás maximális összege projektenként legfeljebb 5 millió forint.
A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret  lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás  vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől  függően – legfeljebb 100%-a.
c) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is  megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati  céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az  odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében tanyagazdaságok indításának csekély összegű (de minimis) támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-3-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
A pályázat célja: A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód - sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett - hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése ó érdekében a tanyán élő magánszemélyek és őstermelők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése.
Pályázni lehet:
A tanyagazdaságok indítása, illetve épület- és eszközállományuk megújítása, beszerzése keretében:
a) tanyai lakóépület felújítására;
b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;
e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
f) állatállomány kialakítására, bővítésére;
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
h) tanyagazdaság energetikai megújítására
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére; valamint
l) tanya-tó kialakítására.
A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!
Pályázók köre:
Az a tanyán élő magánszemély, őstermelő (a továbbiakban: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és4
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap –szemle vagy teljes másolatával – vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet
a pályázathoz mellékelni kell),
c) a 2010., 2011. és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a bruttó 600 ezer forintot (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallások benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
d) a tanyagazdaság fenntartását legalább 3 évig vállalja (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).
Az a pályázó is nyújthat be pályázatot, aki a pályázat benyújtásakor mezőgazdasági tevékenységet hivatásszerűen nem folytatott, vagyis mezőgazdasági bevétele nem volt.
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A támogatás formája, mértéke és összege:
A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 7 500 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.nakvi.hu honlapon közzétételre kerül. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított összes mezőgazdasági „de minimis” támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
c) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
d) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
e) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű (de minimis) támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-2-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
A pályázat célja: A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód – sajátos értékeinek megmentése, megőrzése mellett – hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.
Pályázni lehet:
A tanyagazdaságok indítása, illetve épület- és eszközállományuk megújítása, beszerzése keretében:
a) tanyai lakóépület felújítására;
b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére;
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
d) karám, kerítés létesítésére, felújítására;
e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére;
f) állatállomány kialakítására, bővítésére;
g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére;
h) tanyagazdaság energetikai megújítására
i) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházására;
j) környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelésre és elhelyezésre;
k) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére; valamint
l) tanya-tó kialakítására.
A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!
Pályázók köre:
Az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó és családi gazdálkodó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) és aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye szerint a Rendelet hatálybalépését megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen, tanyán él, (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
b) a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint saját vagy házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van (30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap –szemle vagy teljes másolatával – vagy azok eredeti példányával kell bizonyítani, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
c) a tanyagazdaságában igazoltan mezőgazdasági tevékenységet folytat, és
d) a 2010., 2011., és 2012. évi összes bevétele átlagának legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott (nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell), és
e) a tanyagazdaságának 2010., 2011., és 2012. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó 8 millió forintot (a pályázó által aláírt személyi jövedelemadó bevallások másolatainak benyújtásával nyilatkozni kell róla, amelyet a pályázathoz mellékelni kell).
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A támogatás formája, mértéke és összege:
A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított mezőgazdasági „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 7 500 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.nakvi.hu honlapon közzétételre kerül. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.
b) A tanyafejlesztési program keretén belül nyújtott támogatás a mezőgazdasági „de minimis” rendelet hatálya alá eső támogatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy a pályázónak folyósított összes mezőgazdasági „de minimis” támogatás a folyó és azt megelőző kettő pénzügyi évben nem haladhatja meg a 7 500 eurónak megfelelő forintösszeget.
c) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.
d) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
e) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenteni.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Pályázat az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására
Kiíró: NAKVI
Pályázat kódja: TP-1-2013
Határidő: A pályázatokat 2013. július 8-tól legkésőbb 2013. augusztus 7-ig lehet benyújtani.
A pályázat célja:
A tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása, a villany nélküli tanyák villamos energia ellátásának javítása, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, valamint megyei tanyafelmérések elvégzésére.
Pályázni lehet:
1) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítésére:
1/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására,
1/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői piacok létesítésére, fejlesztésére,
1/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére, fejlesztésére,
1/d) a tanyai termékek feltárására,
1/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére,
1/f) a tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítő, a termékeik           magasabb hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú
helyi, kisléptékű feldolgozó kapacitások létrehozására, fejlesztésére,
1/g) a tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést segítő szolgáltatások biztosítására,
2) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain:
2/a) tanyai termékek város-vidék együttműködés keretében történő piacra juttatására,
2/b) a tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelői
piacok létesítésére, fejlesztésére,3
2/c) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítésére,
fejlesztésére,
2/d) a tanyai termékek feltárására,
2/e) a tanyai termékek védjegy- és minőségtanúsítási rendszerének bevezetésére, fejlesztésére,
3) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére;
4) a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztésekre;
5) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére:
5/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére,
5/b) a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztésére;
5/c) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése, tanyai lakosok számára; valamint
6) megyei tanyafelmérések elvégzésére
Pályázók köre:
1) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, a tanyás településeken székhellyel rendelkező és ott működő civil szervezetek, a tanyás településeken székhellyel rendelkező tanyai piacszövetkezetek, valamint a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tanyás térségekben működő megyei szervezetei és az általuk alapított gazdasági társaságok;
2) „tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon és tanyás térségek megyei jogú városainak piacain” cél esetében fővárosi kerületek önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, és önkormányzatai által alapított gazdasági társaságok, illetve a tanyás térségekbe tartozó megyei jogú városok helyi önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és önkormányzatai által alapított a tanyás településeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok;
3) „a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai;
4) „a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések”cél esetében a tanyás települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és tanyás térségek helyi önkormányzati társulásai;
5) „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében:
a) „a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése” cél esetében a tanyás
települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségekben működő támogatásra jogosult civil szervezetek;
b) „a tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése” cél esetében a tanyás térségekben működő tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek;
c) „mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára” cél esetében a tanyás települések önkormányzatai és tanyás települések helyi önkormányzati társulásai, egyházak, tanyás térségekben működő önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervek, tanyás térségekben működő támogatásra jogosult civil szervezetek
6) „a megyei tanyafelmérések elvégzése” cél esetében a tanyás térségekben az adott megyében székhellyel, vagy telephellyel rendelkező agrár- és vidékfejlesztési felsőoktatási intézmények, mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézetek, valamint kutatóintézetek.
A pályázat során tanyás településnek tekinthetők: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-SzatmárBereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.
A pályázat keretén belül tanyának minősül az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan nyilvántartásban tanya jogi jellegként, művelés alól kivett területként, külön alrészleten kivett területként van nyilvántartva, vagy megfelel a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § b) pontjában meghatározott fogalomnak.
A támogatás mértéke, összege:
a) A támogatás mértéke az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően legfeljebb 90%-a.
b) A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, vagy hitelszerződés.
c) A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető. Az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függően – a pályázónak lehetősége van a pályázati tartalmat az igényelt és az odaítélt támogatás különbségének megfelelően csökkenten
A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított általános „de minimis” támogatásokat – pályázónként legfeljebb 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg, amelyet a pályázati felhívás megjelenése hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyam alapján kell meghatározni. Az árfolyam a pályázati felhívás megjelenésével egyidejűleg a www.nakvi.hu honlapon közzétételre kerül.

További korlátok:
1) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzése” cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió Ft.
2) „a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések”cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 40 millió Ft
3) „tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése” cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 2-4 millió Ft
4) „a megyei tanyafelmérések elvégzése” cél esetében az igényelhető támogatás maximális összege 10 millió Ft
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg.
Beadás: A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton történhet. Az elektronikus kitöltő felület elérhető, illetve letölthető a www.nakvi.hu honlapról. A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és postai úton is meg kell küldeni a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 1223 Budapest, Park u. 2. címre.

Roma kutatási ösztöndíj
Határidő: 2013. augusztus 11.
Projektidőszak: 2013. decembertől
Célja: A Roma Initiatives Office a Think Tank Fund-al közös szervezésben támogat fiatal roma diplomásokat. Társadalomtudományi vagy bölcsész szakon szerzett egyetemi, vagy doktori végzettség feltétel. Célja, hogy tapasztalt kutatók irányításával a pályázókban újabb készségek fejlődjenek ki. A fiatal roma kutatók lehetőséget kapnak egy 6-12 hónapig terjedő kutatásba bekerülni, melyet hazájukban egy tapasztalt szakértői csoport vezetésével végezhetnek.
A program háttere: Az OSF támogatja a fiatal roma diplomásokat és a szakembereket, hogy példát mutassanak a polgári és a politikai szférában. A program célja a fiatal roma kutatók készségeinek és ismereteinek szélesítése, ennek révén pozitív hatás gyakorlása a társadalmi és politikai folyamatokra.
Pályázati feltételek:
·         Roma származás
·         3 évnél nem régebbi MA vagy PhD diploma az alábbi területek valamelyikéről: közgazdaságtan, nemzetközi kapcsolatok, európai integrációs tanulmányok, jogi tanulmányok, politológia, közigazgatás, szociális munka vagy szociológia.
·         Érdeklődés a társadalomtudományi kutatások iránt (akár kutatási tapasztalatok nélkül).
·         Legyen állandó lakosa vagy állampolgára az alábbi országok egyikének: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Magyarország, Koszovó, Macedónia, Montenegró, Románia, Szerbia vagy Szlovákia.
·         A folyékonyan írásbeli és szóbeli angol tudás ill. szakértelem anyanyelven.
A nyertes pályázók a program során 6 hónapos teljes munkaidős státuszba kerülnek. A munka során kidolgoznak egy önálló kutatási struktúrát egy választott területen. Ha ez elfogadásra kerül, újabb 6 hónap alatt el lehet végezni a kutatást.
Elvárás, hogy a pályázó részt vegyen a fogadó szervezet által szervezett eseményeken (min 2.)
Az alábbi dokumentumokat angol nyelven kell benyújtani emailben:
fellowships@opensocietyfoundations.org
·         Motivációs / kísérő levél
·         Jelentkezési lap
·         Önéletrajz
A kiírás angol nyelven olvasható és a dokumentumok letölthetők:


Pályázat helyi önkormányzatoknak a roma befogadással kapcsolatos beavatkozások stratégiai kommunikáció javítására
Practical guide for local governments  on strategic communication related to Roma inclusion interventions
Kiíró: Open Society Foundations -
Határidő: 2013. július 29.
Támogatás: Max 35000 USD
Pályázat célja:
Gyakorlati útmutató készítése a helyi önkormányzatoknak a Romák integrációját segítő beavatkozások stratégiai kommunikációjához.
A tevékenység célja, hogy segítse a helyi önkormányzatokat, hatékony roma integrációs beavatkozások megszervezésében.
Konzorciumban lehet pályázni a következő szakterületek egyesítésére /tapasztalatcsere/: közpolitikai elemzés, oktatás, lakhatás, esélyegyenlőség és politikai kommunikáció.

Hivatalos kiírás híján bővebb felvilágosításért keresd:

EMMI: Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nők és férfiak közötti harmonikusabb együttműködés elősegítése
kódszám: CSP-KÖZG-13
Beadási határidő: 2013. július 20.
Igényelhető támogatás: 800.000.- Forint
Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos, saját forrás nem kötelező
Elbírálás: 2013. szeptember 15.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. és 2014. május 31. közé eső időszak
Támogatás célja
Az A komponens támogatja a helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek célja a házasság és a család értékének felmutatása. Kommunikációs programokat, melyek népszerűsítik a család intézményét, felhívják a figyelmet a gyermekvállalás fontosságára, segítséget nyújtanak a gyermekneveléssel, párkapcsolati kérdésekkel kapcsolatban különféle kommunikációs eszközökkel, programokkal
A B komponens támogatja a Helyi közösségi programokat, programsorozatokat, rendezvényeket, amelyek a nők és férfiak közösségen belüli harmonikus együttműködésén, valamint a közéleti, a gazdasági és a családi életben való kiegyensúlyozott, a feladatok egyenlő megosztásán alapuló szerepvállalást segítik elő. Kommunikációs programokat, melyek hozzájárulnak a nők és férfiak közötti harmonikus együttműködéshez. Képzési programokat, tréningeket, rendszeres foglalkozásokat, előadássorozatokat, melyek tematikája a női és férfi szerepekkel, valamint a munka és a családi élet összehangolásának módjaival áll kapcsolatban.

EMMI: Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása
kódszám: CSP-CSBM-13
Beadási határidő: 2013. augusztus 4.
Igényelhető támogatás: 1.500.000.- Forint
Támogatás mértéke: 100%, előfinanszírozásos
Elbírálás: 2013. szeptember 15.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. és 2014. május 15. közé eső időszak
Támogatás célja
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
Támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához.

Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram Esélyteremtő ösztöndíjak
A 2005 óta működő Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése. A 2012/2013. tanévben csaknem 17 700 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló/hallgató, valamint 5521 mentor kapott támogatást (ösztöndíjat) az esélyteremtő alprogramok keretében.
A 2012/2013. tanévtől az esélyteremtő ösztöndíjak esetében – tekintettel a legrosszabb továbbtanulási esélyű gyermekek körében a roma, cigány származású gyermekek magas arányára, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött Keret megállapodásra – valamennyi esélyteremtő alprogramba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni (az 50%-os korlát nem a pályázó intézményben tanulók, illetve pályázók számára vonatkozik, hanem a Támogató által támogatásban részesített tanulók számára).
A források lehetővé teszik, hogy a 2013/2014. tanévben legalább 4000 fő a programba újonnan belépő roma tanuló részesüljön támogatásban.
A kiírás két alprogram keretében pályázható:
1) Út a középiskolába alprogram
2) Út az érettségihez alprogram
1) Út a középiskolába alprogram:
Cél: a résztvevő tanulók felkészítése értességit adó középiskolában való továbbtanulásra
Pályázhatnak:
Tanulói pályázat: általános iskola 7-8. osztályos tanulói adhatják be a tanulói pályázatot.
A 2013/2014-es tanévre vonatkozóan az új belépő tanulók esetében csak az a tanuló nyújthat be pályázatot, akinek a 2012/2013-as tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,5-et. (Az év végi bizonyítvány köznevelési intézmény által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni kell.)
Mentori pályázat: a program keretében lehetőség van mentori pályázat benyújtására is annak, aki:
 • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-év tavaszi félévben kezdi meg.
Támogatás:
Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül:
tanulmányi átlag
tanulói ösztöndíj (Ft/hó)
3,00 alatt
5 000
3,01 - 3,50
6 000
3,51 - 4,20
8 000
4,21 - 5,00
14 000

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot elektronikus és postai úton is be kell nyújtani:
Elektronikus felületen a pályázat benyújtási határideje: 2013. július 30. 24:00 óra.
A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2013. július 31. 24:00 óra

2) Út az érettségihez program
Cél: a résztvevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából.
Pályázhatnak:
Tanulói pályázat: középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6. vagy 8. évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanuló diák. (Az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is.)
A 2013/2014. tanévben 13. évfolyamos tanuló abban az esetben jogosult az alprogram keretében pályázat benyújtására, amennyiben két tanítási nyelvű oktatás vagy nyelvi előkészítő képzés keretében végzi a 13. évfolyamot.
Mentori pályázat: mentori pályázatot nyújthat be az a személy, aki
 • a tanári képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a tanítói képzésben szakképzettséget szerzett; vagy
 • a szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik; vagy
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a 2013. év őszi vagy 2014-es tavaszi félévben kezdi meg.
Támogatás:
Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján havi ösztöndíjban részesül:
tanulmányi átlag
tanulói ösztöndíj (Ft/hó)
2,00 - 3,30
8 000
3,31 – 4,20
11 000
4,21 - 5,00
15 000
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot elektronikus és postai úton is be kell nyújtani:
Elektronikus felületen a pályázat benyújtási határideje: 2013. július 30. 24:00 óra.
A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2013. július 31. 24:00 óra

Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja: Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok.
Pályázók köre:
Magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát működtető intézmény
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 50.000 Ft, maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái
A kollégiumok tehetséggondozó és értelmiség formáló szerepének támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:
 • öntevékeny szakcsoportok kialakítása, működése,
 • helyi konferenciák megvalósítása,
 • kollégiumi közösségépítő és műveltségi jellegű rendezvények szervezése,
 • önnevelő közösségi megmozdulások,
 • kollégiumi hagyományok ápolása,
 • tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programok megszervezése, lebonyolítása,
 • kapcsolatok kiépítése határon túli magyar kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása.
Pályázók köre
 • magyarországi köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
 • határon túli magyar tannyelvű köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft,  maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái:
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre:
 • Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
 • Országos hatókörű szakmai szervezetek.
Támogatás:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

“Európa az én Régiómban” fotópályázat
Az Európai Bizottság fotópályázatot hirdetett meg “Európa az én Régiómban” címmel, melyre 2013. augusztus 23-ig lehet pályázni. A nyertesek 1000 eurót nyer digitális fotózási eszközökre és egy kétszemélyes utazást nyerhetnek Brüsszelbe 2013 októberében.
A pályázat célja:  Az Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatása fotódokumentációval. A pályázók köre: EU tagállamok 18 évnél idősebb állampolgárai
A pályázat részletei: maximum 3 fotó küldhető be. A projektről olyan fényképet kell készíteni amelyen szerepel a megvalósított projekt uniós regionális finanszírozásának valamilyen jellemzője is (pl. EU-s zászlót és a finanszírozási információt mutató óriásplakát, jelzőtábla, plakett stb.).
Pályázatok beadási határideje: 2013. augusztus 23.

Ökumenikus Segélyszervezet: Tandem fejlesztési alap B komponens
Az Ökumenikus Segélyszervezet “TANDEM Fejlesztési Alap” néven 2012- ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza  nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi  szociális szektort. Jelen (második) kiírás „B” komponensében körülbelül 10 pályázat támogatására  lesz mód.
A pályázat célja:
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi  reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A támogatás konkrét célkitűzése olyan civil és egyházi szervezetek támogatása, amelyek hátrányos  helyzetű társadalmi csoportok számára teremtik meg a lehetőséget, hogy önellátásuk,  önfenntartásuk erősödjön.
Pályázók köre:
·         Egyéb egyesület (KSH 529)
·         Egyéb alapítvány (KSH 569)
·         Egyház (KSH 551)
·         Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
·         Egyház önálló szervezete (KSH 553)
·         Belső egyházi jogi személy (KSH 555)
·         Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
Előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek családok átmeneti otthonaiban lakókkal valósítják meg a  pályázott tevékenységet.
Egyéb kikötések:
 • A pályázó szervezet székhelye Magyarországon van.
 • KHS 529 és KSH 569 esetén minimum 2 éve bejegyzett, és bejegyzése óta folyamatosan  aktívan működik. Az egyházi intézmények esetén az egyház minimum 20 éve bejegyzett.
 • Nincs köztartozása.
 • A pályázó be tud mutatni olyan korábbi és/vagy jelenleg futó programokat, szolgáltatásokat,  amelyek keretében családok komplex segítését valósították meg, és tartalmaztak családgondozási folyamatot (fél-egy éves aktív segítői tevékenység).
Pályázat célcsoportjai:
a) Családok átmeneti otthonaiban megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon szülők és  gyerekeik vonhatóak be, akik igazolhatóan az adott családok átmeneti otthonában laknak.
b) Egyéb, nem családok átmenti otthonában megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon  családok vonhatóak be, ahol a szülők nem rendelkeznek állandó bejelentett munkahellyel és vállalják  a programban való részvételt. Ezen családoknál a pályázó szervezetnek igazolnia kell a szülők  munkanélküliségének tényét, valamint azt, hogy a családdal az elmúlt 1 évben minimum fél éves  szociális munka valósult meg. A családok tekintetében további feltétel, hogy minimum egy 16 év  alatti kiskorú legyen a családban.
Támogatható tevékenységek:
B/1 Szociális gazdaság típusú programok előkészítő tevékenységei:
Ezen programelemben Támogató célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű családokkal  komplex segítő, fejlesztő munkát végző szervezetek munkáját, annak érdekében, hogy felmérjék, milyen lehetőségeik vannak szociális gazdaság típusú programok lebonyolítására, azoknak fenntarthatóvá tételére. További cél olyan speciális programok támogatása, amelyek  felkészítik a családokat arra, hogy jelenlegi helyzetükből kikerülve képesek legyenek részt  venni szociális gazdaság típusú tevékenységekben.
B/2 Egyéb elhelyezkedést, foglalkoztatást elősegítő programok működtetése:
Támogató ezen programelemben elsősorban olyan projektek beindítását támogatja, melyek keretében a hátrányos helyzetű családokkal komplex segítő, fejlesztő munkát végző  szervezetek a szülők munkába állását, munkavállalását segítik elő úgy, hogy összekapcsolják a  szociális szektort, szociális szolgáltatásaikat, programjaikat a munkavállalókkal.
Projektidőszak:
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 6 hónap áll rendelkezésére.
Igényelhető támogatás összege, mértéke:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: maximum 3,5 millió forint. A támogatás mértéke 100 %. A program kezdetekor a pályázó a támogatás 75 %-át kapja meg, a program zárásakor utalják át a fennmaradó 25 %-ot.
Benyújtási határidő:
2013. július 19.

Megjelent az EMMI roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására kiírt pályázata
kódszám: ROM-RKT-13
A pályázat célja:
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül:
 • a cigány nyelv ápolása és fejlesztése;
 • a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak;
 • a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások);
 • a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése.
A pályázat két komponensből A/B áll, egy szervezet csak egy komponensre nyújthat be pályázatot:
A komponens: A roma képzőművészet és irodalom támogatása
B komponens: Kulturális események támogatása
Pályázók köre:
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező támogatott civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy
 • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy
 • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei
 • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
 • közművelődési, kulturális intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek – beleértve a roma közösségi házakat –, vagy ezek fenntartói; vagy
 • f) könyvtárak, illetve fenntartóik.
Abban az esetben, ha a pályázó maga nem roma nemzetiségi önkormányzat, a megvalósítás során köteles együttműködési megállapodást kötni roma nemzetiségi önkormányzattal, vagy helyi szinten legalább olyan roma kulturális szervezettel, melynek alapító/létesítő okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás. Ezen megállapodást mellékelnie kell a pályázati anyagához.
A “B” komponens esetében konzorciumban is lehet pályázni:
 • partnerek száma min. 2 max. 4.
 • partnereknek is meg kell felelniük a fenti feltételeknek
A támogatás összege és mértéke:
A komponens: legalább 250.000 Ft és legfeljebb 700.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, az alábbi részletezésben:
 • 3 alkalom esetén maximum 250.000 Ft,
 • 4-6 alkalom esetén maximum 400.000 Ft,
 • 7-10 alkalom esetén maximum 700.000 Ft.
B komponens: pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A támogatás összege települési szintű rendezvények esetén maximum 500.000 Ft, kistérségi szinten 600.000 Ft, megyei szinten pedig 700.000 Ft.
A támogatás mindkét komponens esetében vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.
Támogatható tevékenységek és költségek:
A” komponens keretében támogatható tevékenységek:
 • időszaki kiállítások
 • irodalmi estek
 • felolvasások
 • filmbemutatók
 • színházi- és táncelőadások
 • felsorolt eseményekhez kapcsolódhatnak a program tematikáját követő gyermekprogramok, műhelyek
A” komponens keretében támogatható költségek:
 • programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjai
 • programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítése, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban,
 • tolmácsolás költsége
 • vendéglátás, a teljes költségvetés 20%-áig
 • a gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
 • világosítás, hangosítás, színpadtechnika költségei
 • reklám és PR költség a költségvetés 10%-ig (beleértve a kötelező arculati elemeket)
„B” komponens keretében támogatható tevékenységek:
 • kulturális események
 • fesztiválok
 • roma napok
„B” komponens keretében támogatható költségek:
 • rendezvényszervezés költségei
 • programban részt vevő előadók, művészek tiszteletdíjai
 • programban részt vevő előadók, művészek útiköltség térítése, amennyiben nem részesül tiszteletdíjban
 • gyerekprogramokhoz kapcsolódó személyi és kisértékű dologi költségek
 • pavilonok, sátrak, standok, színpad és az ehhez kapcsolódó technika bérlésének költségei
 • világosítás hangosítás, színpadtechnika költségei
 • egyéb közvetlenül kapcsoló költségek (étkezés költsége maximum a költségvetés 20 %-ig)
 • reklám költség a költségvetés 10%-ig (beleértve a kötelező arculati elemeket)
A pályázatok beadási határideje 2013. július 18. 24:00 óra.
A pályázatot az EPER rendszeren keresztül, elektronikus úton kell benyújtani előzetes regisztrációval. A regisztrációs díj 2000 Ft.


Pályázat iskolák és fenntartóik számára
A pályázat célja, hogy eltérő helyzetű gyermekeket oktató iskolák alakítsanak ki szoros együttműködést.
kódszám:TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1  
cím: „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”

A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 8-tól 2013. augusztus 8-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 8.-tól 2013. szeptember 8-ig lehetséges.

A kiírás a tervezettől több lényeges pontban is eltér, azoknak, akik már korábban foglalkoztak a tervezettel, érdemes odafigyelni a következőkre:
- csökkent a pályázatok támogatására szánt keretösszeg, mintegy 279 millió forinttal kevesebb a teljes forrás
- bővült a pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák is pályázhatnak
- a pályázatban résztvevő két iskolának eltérő településeken kell működniük
- csökkent az indikátorok száma, mindössze 3 teljesítendő mutató maradt
- változott a környezeti fenntarthatósági feltétel: önkéntes gondonokságot kell vállalni a működési területen a korábbi újrahasznosított papírhasználat helyett
A kiírás alapján frissített részletes összefoglaló itt olvasható.

Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára
kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány
cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni kívánnak a gyermekek egészségmegőrzése érdekében.
A pályázók köre: A pályázatra bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint tanintézményeik) nyújthatják be pályázataikat.
A pályázat témája: Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben
Pályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum    3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia:
 • pontosan kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázott pénzösszeg felhasználási terve,
 • az intézmény eddigi   tevékenysége során,   hogyan segítette elő   a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
 • pontos költségkalkuláció,
 • a pályázó intézmény   vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe.
Nyeremények
A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására.
A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16.
A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21.
A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.

Pályázat a Komplex telep-program TÁMOP-5.3.6-11/1-es kiírás nyertes projektjei számára
Kódszám: TIOP 3.2.3.A-13/1
cím: Lakhatási beruházások támogatása
Lakhatási beruházások támogatása a TÁMOP-5.3.6-11/1-es kíirás nyertes projektjeinek: A komplex telepes pályázatok első fordulójában nyertes projektgazdáinak készített egy kiírást az irányító hatóság a lakhatási problémák megoldására. A várhatóan 8-10 nyertes pályázó projektenként maximum 200 millió forintot fordíthat a lakókörnyezettel kapcsolatos rehabilitációra.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 1-és 30. között.

LEADER Program pályázatai
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete: a 2013-as LEADER támogatások feltételeiről.
Két fő célra vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre
2) vállalkozási célú fejlesztésre
A pályázható támogatás összege 200.000-50.000.000 Ft-ig terjed.
Kik pályázhatnak?
A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.
1) Közösségi célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
b) nonprofit szervezet,
c) egyház
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
2) Vállalkozási célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági ősteremelő
A támogatás mértéke:
- Ha a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 65 %-a
- Ha a fejlesztés nem hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 60 %-a
A támogatás mindkét esetben de minimis támogatásnak minősül!
A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport honlapján találhatóak meg
A pályázatokat elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 8.00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18.00 óráig.

Pályázat elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítására
Kódszám:       TÁMOP-5.3.11-13/2 konvergencia régiók számára
TÁMOP-5.3.11-13/1 közép-magyarországi régió számára
Cím: Elnéptelenedő települések romló társadalmi, gazdasági folyamatainak megfordítása
A pályázat célja a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordítása, az életminőség javítása a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő önkéntes akciók sorozatának megvalósításával. Kísérleti programról van szó, csak néhány pályázatot támogat a közreműködő szervezet.
A pályázatok beadására 2013.június 1-től 2013. július 31-ig van lehetőség.


Pályázat közösségi funkciójú zöld területek létesítésére (Ökotárs Alapítvány).
Cél: Közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációja. Zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére.
Két fordulós a pályázat: Támogatás kérhető (majd 2. fordulóban): fák, cserjék, fűszernövények, fűmag, alapanyagok köztéri elemek készítéséhez, festék, kerékpártároló, hulladékgyűjtő, stb.
1 forduló határideje: 2013. július 15. (17:00)
A kiírás itt érhető el:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése