2013. december 2., hétfő

Pályázat az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának támogatására a konvergencia régióban – TÁMOP-5.3.3-13/1


Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenését (2013. november 29.) követő 10. naptól, a megjelenést követő 30. napig lehetséges. 2014.január 7.

A támogatás célja
Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető, hosszútávú célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével.

Pályázók köre
 • Helyi önkormányzatok (GFO 321)
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (GFO 327)
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 • Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 • Egyházi szervezet technikai kód (559)
 • Nonprofit szervezetek, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény hatály alá tartozó szociális és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és/vagy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtanak:
 • egyéb alapítvány (GFO 569)
 • közalapítvány (GFO 561)
 • egyéb egyesület (GFO 529)
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • egyesülés (GFO 591)
 • egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 • egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699)
 • egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563)
 • Központi költségvetési szerv (GFO 312)

Pályázat benyújtható önállóan vagy konzorciumban.

Támogatás formája, összege és mértéke:
A támogatott pályázatok várható száma: 5-10 db.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke: A támogatás mértéke – a célcsoport foglalkoztatása vagy képzése kivételével – a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
Támogatás összege: legalább 8.000.000 Ft, de legfeljebb 140.000.000 Ft lehet.

Támogatható tevékenységek köre
 • Projekt előkészítés: a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megkezdésének napjáig tart.
 • A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység
 • A célcsoport bevonása
 • Egyéni fejlesztési terv készítése, Egyéni együttműködési megállapodás megkötése
 • Az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek
 • A közösségi szociális munkához kapcsolódó tevékenységek
 • Szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára
 • Együttműködés
 • Beruházás
 • Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés);
 • Felnőttképzési program- és intézményi akkreditáció előkészítése és megszerzése.
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése