2014. április 22., kedd

CETELEM ZÖLDSULI PROGRAM

Kiíró: Magyar Cetelem Bank Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.)
Együttműködő partner: National Geographic Magazin
Benyújtási határidő:  2014. április 29. éjfél

A Magyar Cetelem Bank az elmúlt évek sikereire építve, idén negyedik alkalommal hirdeti meg az általános iskolás gyerekek környezettudatos, felelős gondolkodásának erősítése jegyében a Cetelem Zöldsuli Program pályázatot.

A pályázat célja 
A Cetelem Zöldsuli Program célja a környezettudatos gondolkodás erősítése az általános iskolás gyermekek, vagyis a jövő generációjának aktív bevonásával. A pályázat keretében nyújtott támogatás segítségével a hazai általános iskolák számára lehetőség nyílik külső/belső udvaraik, zöld területeik felületének fejlesztésére, szépítésére, egy zöldebb, fenntarthatóbb környezet megteremtésére. 
A pályázat lehetőséget teremt az iskoláknak, hogy a diákok mindennapjaikat egy természet-közelibb iskolai közegben töltsék, ezzel is támogatva a környezettudatos gondolkodást és nevelést. A pályázaton a Cetelem 12 intézmény számára nyújt egyenként 500 000 (ötszázezer) forint támogatást a kiválasztott terület (udvar, játszótér stb.) fásítására, parkosítására, füvesítésére, növények ültetésére.

Ökotudatos Suli Különdíj! A Cetelem Zöldsuli Program 2014-es pályázata keretében az Ökotudatos Suli Különdíj is odaítélésre kerül, melynek nyertese örökös National Geographic Magazin előfizetésben részesül. 

Pályázati feltételek

1. A pályázók köre
A pályázaton indulhat bármely magyarországi általános iskola, amely vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. 

A pályázaton nem indulhatnak azok az általános iskolák, amelyek a korábbi években a Cetelem Zöldsuli Program nyertesei voltak.

2. A jelentkezés feltételei 
A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati felhívásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.


A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek - a fenti feltételeken túl -, melyek kizárólag az iskola zöldfelületeinek bővítését célozzák. Az esztétikai célokat szolgáló kertépítési (pl. sziklakert és kerti tó létesítése) vagy mezőgazdasági termesztéshez hasonló (pl. fűszernövények ültetése, zöldségtermesztés) tevékenységekre, illetve kerti bútor beszerzésére (pl. padok, asztalok) vonatkozó terveket a Kiíró kizárja a pályázatok közül.

3. A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek:
- Maximum 2500 karakter (szóközökkel) hosszúságú leírás az iskolaudvar zöldterületének tervezett kialakításáról (elhelyezkedése, kihasználtsága, jelenlegi állapota, elvárt külső és funkció, használó gyerekek száma). A megadott terjedelemnél hosszabb leírást tartalmazó pályázati anyagokat a Kiíró kizárja a pályázatból.
- Legfeljebb 3 db fénykép az iskolához tartozó területről, amelyet a pályázó zöldebbé szeretne tenni (udvar, bejárat, sportpályák környéke stb.)
- Egyszerű tervrajz (lehet kézzel rajzolt is), amelyen a pályázó feltünteti, hogy hová mit szeretne ültetni.
- Pályázó iskola adatai: neve, címe, kapcsolattartó neve és elérhetősége
- Költségterv a tervezett zöldítésről
(Tájékoztatásul, az 500 000 forintos támogatás elegendő 15-16 nagyobb facsemete elültetésére, vagy 40-50 cserje ültetésére, vagy 350 m2 terület gyepesítésére beleértve a talaj előkészítését és az anyagköltséget is.)
- A pályázati anyag feltöltésekor egy rövid, maximum 600 karakter (szóközökkel) hosszú pályázat-összefoglaló, amelyet a Kiíró a pályázat online szavazófelületén a pályázat bemutatására használ fel. Ennek megírásánál vegyék figyelembe, hogy ez a szöveg fogja ösztönözni a szavazókat, valamint, hogy a szavazófelületen az iskola nevét, címét és egy beküldött fotót minden esetben megjelenít a Kiíró, tehát ezek elhagyhatók az összefoglaló szövegéből.

4. A pályázat határideje, beküldési módja
A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. április 29. éjfél

A pályázati anyagokat, tekintettel a környezetvédelmi szempontokra, a pályázóknak egy internetes felületre, az erre a célra kialakított http://www.cetelemzoldsuli.hu címen elérhető weboldal megfelelő rovatába kell feltölteni.

5. A pályázatok megvalósítása
A pályázat nyertese a zöldterület kialakítását 2014. szeptember 30-ig megvalósítja.

6. A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat részt vesz a Cetelem Zöldsuli Program weboldalán lebonyolításra kerülő nyilvános, online szavazáson.

Az online szavazás 2014. május 07. és május 21. között zajlik. 

A támogatásban részesülő 12 iskola kiválasztása a következők szerint történik:


Eredményhirdetés:
Az eredményhirdetés időpontja: 2014. június 02.
Az eredményhirdetésre a http://www.cetelemzoldsuli.hu internetes oldalon kerül sor. 

A nyerteseket a Kiíró levélben, e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert támogatás folyósításának részleteiről.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése