2014. április 22., kedd

Pályázat kulturális esemény megvalósítására

A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet kulturális esemény megvalósításának támogatására.
Benyújtási határidő: 2014. június 5. éjfél

A pályázat célja
A Play Live Alapítvány a színvonalas élő zenei produkciók támogatása és népszerűsítése céljából született meg. A támogatás célja egy olyan kulturális közeg patronálása mely nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít, mindezt természetesen a zenén keresztül.  

Pályázók köre
Gazdasági társaság, civil szervezet, magyarországi székhelyű és határon túli alapítvány, egyesület, magyarországi és határon túli természetes személy, egyéni vállalkozó, szervezet, intézmény.
Egy pályázó több pályázatot is beadhat.

Igényelhető támogatás összege: 100.000-500.000 Ft
A pályázat keretösszege:  500.000 Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Finanszírozás módja: elő- és utófinanszírozás
Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014.05.01.-2014.12.31.

Nevezési díj: A pályázaton való indulás feltétele a nevezési díj befizetése. A pályázó nevezési díj címen 8.000 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése