2014. április 8., kedd

EMET: Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása

Kiíró:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Kód: IPR-14 


Benyújtási határidő:  2014. június 6.


A pályázat célja 


A pályázat célja  óvodai fejlesztő programok, valamint képesség kibontakoztató, integrációs felkészítések megvalósításának támogatása. A támogatás formája és mértéke
A támogatás utófinanszírozású, 100 %-os támogatási intenzitású, azonban a teljes támogatási összeg 80%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. 
A pályázat benyújtásához és a támogatás pályázati elnyeréséhez saját forrás nem szükséges. 
Az elnyerhető maximális támogatás összeg: 38 000 forint/a programban részt vevő gyermek/ tanuló. 

Támogatható tevékenységek
A kiírás két komponense pályázható: 

„A” komponens: Önkormányzati fenntartású óvodák támogatási komponense, melynek keretében IPR óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2014. május 16. – 2015. február 28. időszakra vonatkozóan, maximum 38 000 forint/gyermek összegben. 

„B” komponens: Nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények, állami felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények támogatási komponense, melynek keretében  IPR képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítésre  és óvodai fejlesztő programra vissza nem térítendő támogatás igényelhető a  2014.  május  16.  –  2015.  február  28. időszakra vonatkozóan, maximum 38 000 forint/gyermek vagy tanuló összegben. 

A támogatást  a  nevelési-oktatási intézmény, tagintézmény 2013. október 1-jei közoktatási statisztikai létszámadatai alapján kell igényelni. A támogatás a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programban résztvevő  halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók után igényelhető a támogatott időszakra.

Pályázók köre 

„A”  komponens:  Azon köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó  települési önkormányzatok,  továbbá többcélú kistérségi társulások, mint fenntartók, 

  • amelyek  intézményeinek  alapító okiratában, helyi pedagógiai programjában az óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatásra való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel; 
  • továbbá  amelyek  a  képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programot köznevelési intézményükben a támogatási időszakban működtetik. 

„B”  komponens: Azon köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek,  országos, területi, települési nemzetiségi önkormányzatok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és a köznevelési feladatot alaptevékenységként  végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, állami felsőoktatási intézmények,  mint fenntartók, 
  • amelyek  intézményeinek  alapító okiratában, helyi pedagógiai programjában az óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés támogatásra való jogosultságot megalapozó tevékenység szerepel; 
  • továbbá  amelyek  a  képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés és óvodai fejlesztő programot köznevelési intézményükben a támogatási időszakban működtetik. 
Alapfokú művészeti iskolára  a fenntartó  nem nyújthat be pályázatot ezen kiírás keretében. Nem nyújthat be pályázatot  továbbá ezen kiírás keretében a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ. 

Pályázatok benyújtásának módja 
 A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak (amennyiben ez még nem történt meg) a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével és a 2.000 Ft pályázati díjjal kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.2 pontja tartalmazza. 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése