2014. május 27., kedd

Pályázati felhívás „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére (2014)

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerésére (2014)

A pályázat beadása folyamatos. 
Az értékelés az év során két ütemben történik:
1. ütem 2014. április 30. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje)
2. ütem 2014. szeptember 05. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje)

A pályázat célja:
A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenység orientált környezeti nevelésben részesüljön. Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A pályázat tárgya: 
A kidolgozott kritériumrendszer alapján dolgozó óvodák számára a „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím elnyerése. 

A pályázók köre:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7.§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül. 

A „Zöld Óvoda” és az „Örökös Zöld Óvoda" cím alkalmazható:
az intézmény partnerkapcsolatainak építése és marketingtevékenysége során, mint a környezeti neveléssel kapcsolatos irányultságáról szóló referencia; tagja lesz a Zöld Óvodák hálózatának, kapcsolatrendszere bővül, programok kínálata segíti szakmai fejlődését. 

A díjazottak oklevelet kapnak. 
Az oklevelet a környezetvédelemért és az oktatásért felelős tárcák hatáskörrel rendelkező államtitkárai közösen adják ki. 
A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással. 

A pályázat benyújtásának módja: 
Pályázatot benyújtani a  felhívás mellékleteként csatolt formanyomtatványok kitöltésével, egy eredeti és egy másolati („Örökös Zöld Óvoda” címre pályázó intézményeknek egy eredeti) példányban postán, valamint a teljes pályázati dokumentációt elektronikus úton, a zoldovoda@mmgm.hu e-mail címre történő megküldésével lehet. 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése