2014. május 27., kedd

ÚTRAVALÓ - MACIKA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK ÚT A KÖZÉPISKOLÁBA ÚT AZ ÉRETTSÉGIHEZ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2014/2015. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram  Út a középiskolába és Út az érettségihez esélyteremtő alprogramjaiban való részvételre. 

A pályázati kategória kódja: ÚTR-2014/2015 

Benyújtási határidő:

Út a középiskolába alprogram esetében: 2014. július 3. 24:00

Út az érettségihez alprogram esetében: 2014. július 31. 24:00 óra.

Pályázhatnak:
A köznevelési intézmény annak a tanulónak a pályázatát nyújtja be, aki megfelel a következő feltételeknek: 
A tanuló Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 
magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában: 
- halmozottan hátrányos helyzetű, 
- vagy nevelésbe vett 
- vagy családba fogadott, 
- vagy védelembe vett, 
- vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
- vagy utógondozói ellátásban részesül, 
- vagy utógondozott, 
- vagy hátrányos helyzetű 

és a 2014/2015-ös tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az egyes alprogramonként eltérő, 1-2. számú mellékletekben meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul. 

Az Út a középiskolába alprogram esetében csak az a tanuló pályázhat új belépőként, akinek a 2013/2014-es tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,5-öt. 
 
Kizáró okok: 
A 2013/2014. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 2014/2015. tanévre új pályázatot nem nyújthat be. 
 
A 2013/2014. tanévben ösztöndíjas és a 2014/2015. tanévben továbbfutó ösztöndíjra jogosult tanuló ugyanazon alprogram keretében új pályázatot nem nyújthat be. 
 
Az egyes esélyteremtő alprogramok keretében nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában; illetve aki az Út a szakmaválasztáshoz (TÁMOP 2.2.7.A-13/1.) programban ösztöndíjban részesül

Az ösztöndíj a 2014. szeptember 1-től a 2015. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. 

Az ösztöndíjak összege:

Út a középiskolába program 
Tanulmányi átlag          Ösztöndíj Ft/hónap
3,00 alatt                              5.000 Ft
3,01-3,50                             6.000 Ft
3,51-4,20                             8.000 Ft
4,20-5,00                           14.000 Ft

Út az érettségihez program
Tanulmányi átlag          Ösztöndíj Ft/hónap
2,00-3,30                             8.000 Ft
3,31-4,20                           11.000 Ft
4,21-5,00                           15.000 Ft


A támogatás utófinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású, azonban a teljes támogatási összeg 100%-ának folyósítása a kedvezményezett kérelmére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet.


Pályázás módja:
1) A tanuló saját iskolájában jelezze a pályázási szándékát
2) Az iskola jelöljön ki egy, vagy több mentort a tanuló/tanulók számára. Egy mentor legfeljebb 5 tanulót mentorálhat. A mentor a program ideje alatt a tanulók számától és tanulmányi átlagától függetlenül havi nettó 7.000 Ft mentori díjban részesül.
3) A mentor és a tanuló/tanulók közös pályázatot nyújtanak be. 
4) Az iskola összegyűjti a pályázatokat és egy összesített pályázatot nyújt be az illetékes tankerületi igazgató ellenjegyzésével. 
5) A pályázatot elektronikus úton az alábbi honlapon regisztrálva kell benyújtani a megadott határidőkig, majd postán szintén be kell nyújtani.

Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
1. sz. melléklet Út a középiskolába speciális szabályok
2. sz. melléklet Út az érettségihez speciális szabályok


Tovább a pályázatra


A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon: (1) 795-2908, (1) 795-2909
E-mail: utravalo-macika@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése