2014. május 5., hétfő

Segítő diákok 2014

Kiíró: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Benyújtási határidő: 2014. július 30. 24.00 óra

Pályázat célja:
A kiírás célja hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjait megismerhessék az érintett intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.
A pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat gyűjtenek össze és tesznek közzé, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

Pályázók köre:
A középfokú iskolákban nappali képzésben 2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök), valamint a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat fogadó intézmények.

A pályázat kategóriái:
1. Diákok:
"A" téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

"B" téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról
A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek.

2. Pedagógusok:
A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott hét tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.

3. Fogadóintézmények:
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok fogadásában már tapasztalatot szerzett intézmények által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 darab) pályázat is beadható.

A pályázat szakmai követelményei:
A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. és 3. kategóriákban) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:
- Szociális kompetenciák fejlesztésének megvalósulása tapasztalati tanulás útján.
- A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
- A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.
- Szabad választás elve: A diákok - a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján - maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket. 

A pályamunkák díjazása
A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 1-5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg. 


A pályázatok benyújtásának módja
Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése