2014. szeptember 15., hétfő

Falu- és tanyagondnokok megyei egyesületeinek, falugondnokság területén működő egyesületek, szervezetek állami támogatása 2014. évi finanszírozási időszakra

Beadási határidő: 2014. október 3.
Az Emberi Erőforrások Minisztere (továbbiakban: támogató) pályázatot hirdet a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi törvény 60. §-a alapján működési engedéllyel rendelkező falu- és tanyagondnoki szolgálatok együttműködése keretében létrejött falu- és tanyagondnoki egyesületek állami támogatására.
 
A pályázat célja:Magyarország közigazgatási területén működő falu- és tanyagondnoki szolgálatok által létrehozott területi egyesületek működésének, szakmai fejlesztési, hálózat koordinációs és hálózatfejlesztési programjainak támogatása.
Pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azok az egyesületek,
- amelyet falu- és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást nyújtó szervezetek, személyek alakítottak,
- melyek célja a falu- és tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének erősítése, fejlesztése.
 
Támogatás:
A rendelkezésre álló keretösszeg: 19 000 000 Ft, azaz tizenkilencmillió forint
Egy pályázó maximum 5 millió Ft támogatásra pályázhat, a pályázati költségeket 1000 forintra kerekítve kell megadni.
Támogatható tevékenységek
A pályázó által, a működési támogatás alapján megvalósítandó feladatok két csoportja:
A/ Kötelező feladatok
A1. Szakmai feladatok ellátása, a falugondnoki szolgálatok szakmai működésének segítő támogatása
A2. Kapcsolattartás, kommunikáció

B/ Választható feladatok (csak az A/ Kötelező feladattal együtt választható!)
B1. Szakmai tudásközpont működtetése
B2. A falugondnokság társadalmi beágyazottságának megerősítése
B2.1. Szakmai konferencia
B2.2. Falugondnokok Napja B2.3. Elismerés és képviselet
 
Támogatási időszak: 2014. július 1.-2015. június 30.A programok megvalósítása megkezdhető a pályázatban vállalt feltételek mellett a pályázatról szóló döntést követően a támogatási szerződések megkötése előtt is, saját felelősségre.
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése