2014. szeptember 2., kedd

Norvég Civil Alap: Közepes- és kisprojektek 2014 ősz

Benyújtási határidő: 2014. október 15-én 18 óráig

Pályázat célja:
A közepes projektekben végrehajtott fejlesztésnek hozzá kell járulnia a civil szektor szélesebb körének megerősítéséhez: azaz olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében. A tapasztalatok átadása érdekében a pályázónak segítenie kell más civil csoportok fejlődését és proaktívan kell terjesztenie saját jó gyakorlatait a tapasztalatok hasznosítása érdekében. 

A kisprojektek célja a saját szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségük fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén/témájában: a pályázó szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat jobban mozgósítsák a fent felsorolt területeken. 

Pályázat tartalma:
Pályázatot benyújtani közepes (15,000-50,000 €) és kisprojekt (1,500-15,000 €) kategóriában lehet a következő területeken: 
- A terület: demokrácia és emberi jogok;
- B terület: női jogok és esélyegyenlőség;
- C terület: közösség- és szervezetfejlesztés;
- D terület: ifjúsági- és gyermekügyek;
- E terület: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
- F terület: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
- G terület: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

A projektek legfeljebb 14 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs. 

Pályázók köre:

A pályázatra olyan – Magyarországon bejegyzett – civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Egy szervezet főpályázóként összesen egy pályázatot nyújthat be a felhívásra, és ezen kívül egy pályázatban szerepelhet partnerként.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése