2014. szeptember 2., kedd

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

Kódszám:   KEOP-2014-4.10.0/F
Cím:           Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban
Benyújtási határidő:      1. szakasz szeptember 22- október 1. Ami azt jelenti, hogy 22-én be kell nyújtani.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 30-150 millió Ft (A beruházás maximális költsége nettó 150 M Ft lehet)

Támogatható tevékenységek:
A pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani:

Pályázók köre:
a) Költségvetési szervek
§ 321 - Helyi önkormányzat
§ 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv

A Épületkorszerűsítés
1) Utólagos külső hőszigetelés
2) Külső nyílászáró csere/ korszerűsítés
3) Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
                a) kazáncsere
                b) fűtéskorszerűsítés
                c) távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése
4) Világítás korszerűsítés

B Megújuló energia felhasználás
1)Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából

2) Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigényekrészbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából

3) 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából

·         Jövedelemtermelő projektet nem támogatnak:
o   a projekt akkor nem minősül közcélú, nem jövedelemtermelő projektnek, amikor nem a megtermelt energiát, hanem a megtermelt energia értékesítéséből származó jövedelmet fordítja/fordítaná saját közintézményének, pl. villamos energia fogyasztás számláinak kiegyenlítésére, mely ez esetben közösségi jog szerinti vállalkozásnak minősül, illetőleg nem haszonszerzési cél nélkül ellátandó tevékenységéhez (alapfeladatához) használja fel a megtermelt energiát.
·  
   Önkormányzat intézménye (tulajdona, üzemeltetője, bérlője) pályázhat, pl. iskola, ha annak tevékenysége az Önkormányzat jogszabályban, az Önkormányzat Alapító Okiratában rögzített alapfeladata. Amennyiben az iskola üzemeltetése nem jelenik meg az Önkormányzat jogszabályban, Alapító Okiratában rögzített alapfeladatai között, nem pályázhat.
·    
Költségvetési arányok:

  •  Előkészítés 6 %
  •  Menedzsment 2,5-5% (max. 4 MFt)
  •  Nyilvánosság 1% (max. 2,5 M Ft)
  • Mérnöki feladatok 4% (a vetítési alap a kivitelezési tevékenység (építés és eszközbeszerzés) költsége)

Megvalósítási határidő: 2015. június 30Benyújtás kötelező elemei:
Papír alapon:
a) Aláírt Pályázati adatlaphoz tartozó Nyilatkozat
CD/DVD mellékleten:
a) Pályázati adatlap .xzip ÉS .pdf formátumban
b) A pályázati adatlaphoz kapcsolódó kötelező aláírt Nyilatkozat szkennelve (.pdf formátumban)
c) Csatolandó mellékletek elektronikusan
1.       Aláírási címpéldány szkennelve (.pdf formátumban)
2.       Nyilatkozat településről és ingatlanról szkennelve (.pdf formátumban)
3.       Auditori és pályázói nyilatkozat elektronikusan (.xlsx formátumban) és szkennelve (.pdf formátumban)
4.   A pályázat elbírálásánál többletpontszámot jelent az alábbi dokumentumok benyújtása szkennelve (.pdf formátumban):
o   A projekt megvalósításához kapcsolódó, Hálózati Szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőre kapott „pozitív” válasz;
o   Kivitelezési munkákra vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (Feltételes) Vállalkozási Szerződés(ek)

o   A projekt kivitelezésen kívüli valamennyi egyéb elemeire vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (Feltételes) Szerződés(ek).
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése