2012. december 13., csütörtök

Ismét be lehet adni projekötleteket az MNVH-hoz1.

Sokoldalú és fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos

szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére vonatkozó projektötletek 

   

Cél 

A szakmai kiadványok célja elméleti és gyakorlati tudás átadása révén a vidék értékeinek, kultúrájának, hagyományainak élővé tétele, a helyi közösségek, a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának, a vidéken élő társadalmi csoportok identitásának erősítése.

   

Audio és audiovizuális kiadványok: oktatófilm; ismeretterjesztő film; népszerűsítő film; tematikus műsor; tematikus sorozat; rádióműsor. A projektötletnek kész forgatókönyvet és referenciaanyagot kell tartalmaznia

   

Nyomtatott kiadványok: könyv; interaktív kiadvány; időszakos kiadvány; általános bemutatkozó anyag; magazin; prospektus. A projektötletnek a kiadvány pontos meghatározását, referenciaanyagot, illetve könyv és időszakos kiadvány esetében lektori véleményt vagy előzetes lektori véleményt kell tartalmaznia. 

 

2.

Sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos

ismeretátadás szervezésére vonatkozó projektötletek 

   

Cél 

A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő, a vidékfejlesztéshez szorosan kapcsolódó, szervezett ismeretátadásra vonatkozó projektötletek (a továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása.

 

Olyan, az alábbiakban felsorolt témájú országos, térségi, kistérségi, helyi hatókörű ismeretátadás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz.


Az ismeretátadás témái lehetnek

a mezőgazdasági termeléssel, illetve más termeléssel kapcsolatos ismeretátadások, különösen

-          a termékek helyi piacra juttatására,

-          a fenntartható állattartásra,

-          a hazai nemesítésű fajták alkalmazására,

-          a kertkultúrára,

-          az ökogazdálkodásra vonatkozóak, illetve az integrált vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadások, különösen

-          a vidéki turizmusra,

-          a táji értékek és a kulturális hagyományok megőrzésére,

-          a helyi és térségi közösségépítésre,

-          sok szereplő bevonásával folyó falu- és vidéktervezésre.


   

A projektötletnek olyan szakmai ismeretátadás megszervezésére, programok lebonyolítására kell irányulnia, amelyek során módszertanilag koordinált szakmai munka, tudásátadás folyik, amely biztosítja a kiemelt vidékfejlesztési programok támogatását, tudományos kutatások eredményeinek bemutatását, vagy alkalmas szakszerű tapasztalatok átadására, bevált, jó gyakorlatok megosztására. Előnyben részesülnek a helyi identitást erősítő, illetve a gyakorlati tudás átadására irányuló projektötletek.

 

3.

Sokoldalú és fenntartható, vidékfejlesztéssel kapcsolatos módszertani és gyakorlati tanulmányok, szakmai anyagok készítésére vonatkozó projektötletek

 

Cél 

A vidék gazdasági, társadalmi és kulturális felemelkedését elősegítő, - a vidékfejlesztéshez  szorosan kapcsolódó-, módszertani és gyakorlati tanulmányok, szakmai anyagok készítésére vonatkozó projektötletek (a továbbiakban: projektötlet) kiválasztása és finanszírozása.

  

Olyan, az alábbiakban felsorolt témájú tanulmány, szakmai anyag elkészítésére vonatkozó projektötlet benyújtására van lehetőség, amely illeszkedik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (a továbbiakban: MNVH) Cselekvési Tervében megfogalmazott célokhoz.

   

A tanulmányok, szakmai anyagok témái lehetnek, különösen:

-          a környezetbarát mezőgazdaság és a tájhasználat-változással kapcsolatos problémák feltárása,

-          különböző mezőgazdasági termelői technológiák fejlesztése,

-          élelmiszerek feldolgozása és értékesítése,

-          a hagyományos, fenntartható állattartás és az ökogazdálkodás fejlesztése,

-          a helyi-, vidéki közösségek és/vagy vidékfejlesztési szervezetek igényére épülő kutatások végzése,

-          tanulmányterv jellegű dokumentumok készítése,

-          a kulturális értékek és örökség védelmét célzó tervek, programok megalapozó tanulmányai.

 

A projektötletnek olyan szakmai ismeretátadásra alkalmas, hagyományokon alapuló, korszerű elméleti és gyakorlati vidékfejlesztési tanulmányok, szakmai anyagok elkészítésére kell irányulnia, melyeknek segítségével megvalósítható a kiemelt vidékfejlesztési programok szakmai támogatása.

 

 

Beadási határidő mindhárom kiírás esetén 

2012. december 31.

   

A projektötlet megvalósítására kizárólag a jelen felhívásban meghatározott benyújtási határidő utolsó napját követő harmadik, negyedik, illetve ötödik hónapban van lehetőség. (2013. március 1. – 2013.május 31.)

   

Forrás mindhárom kiírás esetén 

Egy projektötlet megvalósításával kapcsolatban jelen felhívás kiírója legfeljebb bruttó 2.500.000 Ft, azaz bruttó kétmillió-ötszázezer forint összeget térít meg.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése