2012. december 5., szerda

Pályázati lehetőség munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek számára


TÁMOP-2.6.2-12/1
Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése
Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések
Pályázat célja
Olyan civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatása, amelyek munkaerő-piaci szolgáltatásokat (tanácsadás, információnyújtás, mentorálás, képzés, munkaközvetítés, foglalkoztatás stb.) nyújtanak az arra rászorulók számára.
Pályázók köre
Támogatásra azok a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó, a konvergencia régiókban működő nonprofit szervezetek pályázhatnak, melyek alapító okirata, társasági szerződése, alapszabálya munkaerő-piaci szolgáltatást tartalmaz.
(Munkaerő-piaci szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amely az egyén munkaerő-piaci státuszának javítását egyéni vagy csoportos formában segíti.)
·         Szövetség (kivéve sport szövetség)
·         Egyesület
·         Alapítvány
·         Nonprofit Kft, Nonprofit Bt, Nonprofit Kt., Nonprofit Rt.

Beadási határidő             2012.szept.10-től bezárásig folyamatos
KÖNNYÍTETT ELBÍRÁLÁSÚ PÁLYÁZAT!
Támogatás összege                        min. 5-max 8.000.000 Ft
ERFA keret: A megpályázott összeg 10%-a fordítható a szervezet informatikai eszközparkjának fejlesztésére és bútorvásárlásra.
Terület
Konvergencia régiók: Budapest és Pest Megye kivételével az ország egész területe
Támogatható tevékenységek köre (2-8 pontig kötelezően megvalósítandó!):
1. szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése
2. szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében
3. más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség
4. munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer bevezetése
5. a versenyszférával való együttműködés erősítése
6. tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
7. munkatársak készségfejlesztése, képzése
8. projektmenedzsment
9. tájékoztatás, nyilvánosság

Fenntartási kötelezettség
A projektben létrejött kapacitásokat és a szervezetfejlesztés eredményeit (kialakult működést és eljárásrendeket) a projekt befejezésétől számítva legalább 2 évig szükséges alkalmazni és fenntartani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése