2013. április 5., péntek

Pályázatok 14. hét- Két kiírás van a szociális gazdaság fejlesztésére. Az egyik a helyi önkormányzatok támogatásával létrehozott szociális szövetkezetek (elsősorban a START közmunkára épít), a másik pedig bármilyen szociális szövetkezet számára nyitva álló lehetőség. Beadás május 6. és június 6. között, ami miatt ne dőljön senki hátra…

- ÚJ! Keresik a legjobb önkormányzati gyakorlatokat! A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is. Legjobb gyakorlatok – a címmel járó díj mellett – olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz.  A program hozadéka lehet az is, hogy a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatok, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére. Bővebben itt>>

- MOBILITÁS - Fiatalok Lendületben alprogramjai: 1. Fiatalok Európárt, 2. EVS Európai Önkéntes Szolgálat, 3. Fiatalok a világban, 4. Ifjúsági támogató rendszerek, 5. Fiatalok és ifjúságpolitikai döntéshozók találkozói. Beadási határidő május 1., amit még fontos tudni, hogy egy kivételével mindegyik programhoz kell nemzetközi partner (persze földrajzilag és nem ideológiailag). Program itt >>

- Csütörtöktől elérhető a kitöltő program! Április 15-ig lakótelepi közösségekkel foglalkozó civilek pályázhatnak a TÁMOP 5.5.4-13/2 jelű, Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című kiírásra. Összefoglaló itt >>

- Norvég Civil Alap: A mikroprojektek beadási határideje április 29. Részletek itt >>
A mikroprojektek témája:a szervezeteknek képessé kell válniuk arra, hogy helyi és általános közcélok érdekében saját erőforrásaikat mozgósítsák és ezáltal erősítsék részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában.  Makroprojekt lejárt!

- ÚJ! Pályázat hátrányos helyzetű tanulókat nevelő iskolák együttműködése. Fontos, hogy "különböző helyzetű iskolák" alakítsanak ki egymással intenzív kapcsolatot (tanulók és pedagógusok egyaránt). Legfőbb cél, hogy a pályázók a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba. Úgy fordítanám le, hogy a sok HH-s tanulóval rendelkező iskolák, a kevés HH-s tanulóval rendelkező iskolákkal kell együttműködjenek. Május 6-től kezdődően folyamatosan lehet majd beadni (előre láthatólag). TÁMOP-3.3.14.A(B)-12/1 - Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok >>

- BEADÁSI HATÁRIDŐ VÁLTOZÁS! Április 22-ig a középfokú oktatási intézményeknek van lehetőségük pályázni az a Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása (TÁMOP) című kiírásban (KMR-ben nincs pályázat).

- ÚJ! TÁMOP-5.3.11-13 - Célja a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordítása, az életminőség javítása a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő önkéntes akciók sorozatának megvalósításával. Kísérleti programról van szó, csak néhány pályázatot támogat a közreműködő szervezet. LHH-k nem pályázhatnak! Várható beadási határidő április 30. Elnéptelenedő települések >>

- ÚJ! Két új pályázatot hirdetett meg a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet. Az egyik határon túli gyerekek és fiatalok közösségeinek közös programját, a másik ifjúsági táborokat támogat. Kiírás itt >>

- Észak-Magyarországon március 1-től bölcsőde felújításra van lehetőség. Már van kitöltőprogram is az NFÜ honlapján.

- Dél-Dunántúlon oktatási intézmények fejlesztésére van lehetőség. A pályázatokat május 6-ig lehet beadni. Kiírás itt >>

 - Magyarország nemzetpolitikai stratégiájához igazodva a Bethlen Gábor Alapkezelő 2013-ban is meghirdette pályázati felhívásait. Ezek közül leginkább a IV. Határtalanul kiírás lehet érdekes nekünk, hiszen ennek keretében magyarországi köznevelési intézmények pályázhatnak külhoni tanulmányi kirándulások, együttműködések megvalósítására a 2013/14-es tanévben. Kiírás itt elolvasható >>

- Az Erzsébet-program keretében 41 (!) különböző tematikus táborban való részvételre lehet pályázni! Emellett van még 8 darab szociális üdülési pályázat a weboldalon. Válogassatok >>

Ha bármilyen kérdés adódik, hívjátok Zugligetben Rékát és Leót!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése