2013. április 5., péntek

Szociális szövetkezetek I.TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1
Szociális gazdaság fejlesztése


Beadási határidő: 2013 szeptember 30-ig.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 20 000 000 - 50 000 000 forint

Támogatás célja:
A szociális gazdaság támogatásakor erősíteni tudjuk egy társadalmi vállalkozás gazdasági tevékenységét: az ahhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési elemeket, a piacra jutás megalapozásához szükséges kutatási és tervezési erőforrásokat, szükséges eszközöket, de ezen tevékenységek támogatói szándéka mellett a szervezet társadalmi céljai mentén elvárjuk a humánerőforrás fejlesztését, és a hátrányos helyzetű rétegek egyéb támogatását. Utóbbi tevékenység kiterjedhet a vállalkozás termékeihez és szolgáltatásaihoz szükséges humánkapacitások fejlesztésére: potenciális munkavállalók képzésére, munkahelyi beilleszkedésének támogatására, a tagok egyéb, munkavégzést akadályozó szükségleteinek kielégítésére.

Pályázók köre
A szociális gazdaságban újonnan alapított és működő szervezetek egyaránt pályázhatnak, azonban egy pontosan alátámasztott, részletes üzleti tervezéssel kell megalapozni a modellek gazdasági fenntarthatóságát.
121 Szociális szövetkezet
594 Nonprofit szociális szövetkezet

Célcsoport
Célcsoport tagnak számít jelen felhívás keretében a (nonprofit) szociális szövetkezet azon tagja és munkavállalója, aki a projekt céljainak végrehajtásában alapvetően, meghatározóan és folyamatosan részt vesz. A célcsoporttag lehet a szövetkezetnek a meglévő tagja vagy munkavállalója, de a célcsoport tagot csak munkaviszonyban lehet és kell foglalkoztatni.

A pályázat tartalma
Jelen felhívás keretében a célcsoport tagok foglalkoztatása kötelező tevékenység, az igényelhető támogatás tervezése pedig a munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagok száma alapján történik: Az igényelt támogatás nem haladhatja meg 8 órás (részmunkaidő esetén arányosított) munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagonként a 4.500.000 forintot 24 hónapos projekthossz esetén. A fenti módszerrel számolt összeg szolgál minden elszámolható költség fedezetéül!

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
1. Előkészítés
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány
2. Projektmegvalósítás szakasza
2.1. Célcsoport tag foglalkoztatása (a projektidőszak 50%-ában)
2.4. Piacra jutás és marketing tevékenységek
2.6. Képzés
2.6.1. Tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések, továbbképzések célcsoport tagok részére
2.10. A C.1.3 pontban meghatározott szolgáltatásokat nyújtó TÁMOP-2.4.3.E kiemelt projektgazdával kötelező dokumentált együttműködés
2.11. Projektmenedzsment feladatok
2.12. Nyilvánosság biztosítása
2.13. Horizontális elvekre vonatkozó előírások biztosítása

Belső költségvetési arányok
Előkészítés 4%
Projektmenedzsment 12%
ERFA 25%
Egyéb általános költség 10%
Tartalék 5%

Indikátorok
Foglalkoztatott
célcsoport
tagok száma                                                     minimum 5 fő
Képzésbe
bevontak
száma                                                              minimum a foglalkoztatottak 50%-a
Képzést
sikeresen
elvégzettek
száma                                                               minimum a képzésbe bevontak 80%-a
Projektben
használt
marketing
eszközök
száma                                                                minimum 1 darab
Projekt
keretében
értékesítésre
fejlesztett
szolgáltatások,
termékek
száma                                                                 minimum 1 darab

Fenntartás
A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt zárás után a projektidőszakkal megegyező ideig a szociális szövetkezet üzleti működését fenntartja az alábbiak szerint:
- A kialakított vagy fejlesztett honlapot elérhetővé teszi és működteti.
- A projekt során támogatásból kialakított vagy fejlesztett tevékenységeket folyamatosan végzi.
- Amennyiben az E pont tartalmi értékelés 4.5 pont szerint a pályázó vállalja a szövetkezet tagjai és munkavállalói részére közösségfejlesztő tevékenység megvalósítását a társadalmi felelősségvállalás keretein belül (helyi közösségi cél megvalósítása érdekében) a fenntartási időszakban is (3 pont), akkor azt a projektidőszak alatti gyakorisággal és résztvevővel kell végeznie.

Továbbá a foglalkoztatás tekintetében a kedvezményezett vállalja, hogy:
- A bértámogatásban részesülő célcsoport tagok munkaviszonyát fenntartja úgy, hogy a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése