2013. április 5., péntek

Szociális szövetkezetek II.TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1
Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó
szociális szövetkezetek támogatása

Beadási határidő: 2013. június 06.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 10 000 000 - 15 000 000 forint

Támogatás célja:
A konstrukció kezdeti támogatást biztosítson újonnan alakult szociális szövetkezeteknek a térségben munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében, ezáltal lehetőséget biztosít a szegénységben élőknek, hogy a támogatás segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket.
A projektek további célja:
- a hátrányos helyzetű tagok önfenntartása a szövetkezetben végzett tevékenységük által biztosított legyen;
- a szociális gazdaságban működő szervezet segítse elő hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak újbóli munkába állását és szövetkezeti taggá válását.

Pályázók köre
2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek szociális szövetkezet.
121 Szociális szövetkezet
594 Nonprofit szociális szövetkezet

További feltételek:
1. A pályázati támogatás igénybevételének feltétele, vagyis a jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt esetében támogatói okirat akkor bocsátható ki, ha
- a szövetkezet benyújtotta az F9. pont 15. számú mellékletét (Nyilatkozat közgyűlési határozatról) és - a pályázó szövetkezet székhelye vagy telephelye, vagy a projektbe bevont célcsoport tagok valamelyikének lakóhelye szerinti települési önkormányzat tagja a szövetkezetnek vagy a szövetkezet az önkormányzat projektet támogató nyilatkozatát mellékeli, amelyben az önkormányzat részletezi a szövetkezetnek nyújtott támogatást és/vagy a pályázat benyújtását támogatja.
2. Egy településen bejegyzett szociális szövetkezetek közül ágazatonként csak egy szociális szövetkezet pályázata támogatható. Két vagy több, azonos településen bejegyzett szociális szövetkezet pályázata közül az támogatható, amelyik előbb érkezett be és a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelt.

Célcsoport
Közvetlen célcsoport tagnak számít jelen felhívás keretében a (nonprofit) szociális szövetkezet azon hátrányos helyzetű tagja és hátrányos helyzetű munkavállalója, aki a projekt céljainak végrehajtásában alapvetően, meghatározóan és folyamatosan részt vesz. A célcsoport tag lehet a szövetkezetnek a meglévő hátrányos helyzetű tagja és munkavállalója is. A célcsoport tagot csak munkaviszonyban lehet foglalkoztatni. A szövetkezeti tagok foglalkoztatásának minimális célértéke alacsonyabb szinten kerül meghatározásra. Nem minden tag foglalkoztatása kötelező.

A pályázat tartalma
A pályázati felhívás olyan új típusú szociális szövetkezeteket támogat, amelyek célja, hogy a társadalom perifériájára sodródott tagjaik számára a munka világába történő visszavezetéssel biztosítani tudják a lét- és önfenntartást.

Támogatható tevékenységek, beszerzések
1. Képzés célcsoport tagok számára – a projekt végrehajtásában releváns akkreditált képzések
2. Célcsoport foglalkoztatása munkaviszonyban (a projektidőszak 50%-ában)
3. Eszközbeszerzés – csak a projekt végrehajtásához feltétlenül szükséges és megfelelően indokolt eszközök beszerzése lehetséges.
4. Üzleti terv készítése – a projekt során a fizikai zárásig kell elkészíteni a következő 3 évre. A terjedelme maximum egy ív, 16 oldal lehet.
5. Kötelező engedélyek beszerzése
6. Kötelező nyilvánosság
7. Projekt menedzsment
Melyekből kötelező megvalósítani az 1-es, 2-es, 4-es, 6-os és 7-es tevékenységeket.

Belső költségvetési arányok
Projektmenedzsment 12%
ERFA 40%, de maximum 6 millió forint
Egyéb általános költség 5%

Indikátorok
Munkaviszonyban
foglalkoztatott
célcsoport
tagok száma                                                     minimum 3 fő
Képzésbe
bevontak
száma                                                               minimum a foglalkoztatottak 50%-a
Képzést
sikeresen
elvégzettek
száma                                                               minimum a képzésbe bevontak 80%-a

Fenntartás
A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt zárás után a projektidőszakkal megegyező ideig a szociális szövetkezet üzleti működését fenntartja az alábbiak szerint:
- A projekt során támogatásból kialakított vagy fejlesztett tevékenységeket folyamatosan végzi
Továbbá a foglalkoztatás tekintetében a kedvezményezett vállalja, hogy:
- A bértámogatásban részesülő célcsoport tagok munkaviszonyát fenntartja úgy, hogy a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatás időtartamával, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást.

1 megjegyzés:

  1. MINDENNEK OLVASSA EL EZT A TÉTELET, HOGYAN KÖNYVE HITÉNEK JOGI ÉS BIZONYOS HITELTÁRSASÁGT. A nevem Kjerstin Lis, kölcsön kerestem adósságaim rendezése érdekében, mindenki, akivel csaltam és csaltam, amíg végül megismerkedtem Benjamin úrral. Breil Lee 450 000,00 R kölcsönt tudott kölcsön adni nekem. Segített más kollégáimnak is. Ma az egész széles világ legboldogabb embereként beszélek, és elmondtam magamnak, hogy minden olyan hitelező, aki megmenti a családomat a rossz helyzetünktől, elmondom a nevét az egész széles világnak, és örülök, hogy azt mondhatom, hogy a családom hamarosan visszatért, mert kölcsönre volt szükségem az egész életem elindításához, mivel egyedülálló anyám vagyok 3 gyerekkel, és az egész világ úgy tűnt, hogy rám lóg, amíg azt nem értettem, hogy az Isten hitelt küldött kölcsönadóként, amely megváltoztatta az életem és a családomé, az istenfélő hitelező, Benjamin úr, ő volt a Megváltó Isten, akit küldtek a családom megmentésére, és először azt hittem, hogy ez nem lehetséges, amíg meg nem kapom a kölcsönt, meghívtam őt a családomhoz. - Összesen olyan párt, amelyet nem hagyott le, és mindenkinek, akinek valódi hitelköltsége van, azt tanácsolom, hogy lépjen kapcsolatba Benjamin Breil Lee úrral e-mailben (lfdsloans@outlook.com), mert ő a legmegértőbb és legszívűbbi hitelező. valaha is gondoskodó szívvel találkoztam. Nem tudja, hogy ezt csinálom azzal, hogy jóindulatát felém terjesztem, de úgy érzem, hogy ezt meg kell osztanom veletek mindenkivel, hogy megszabaduljon a csalóktól, kérlek, vigyázzon a megszemélyesítőktől, és lépjen kapcsolatba a megfelelő kölcsöncéggel. Írjon nekünk: lfdsloans@outlook. com vagy a WhatsApp + 1-989-394-3740. .

    VálaszTörlés