2012. november 28., szerda

Északi viking barátaim figyelem! Bölcsődék felújítása, fejlesztése és építése!Nem ragoznám, lesz idő beszélni róla. Ahol tudtok lepukkant bölcsit, el lehet hinteni, hogy lesz pályázat felújításra, építésre... Vegyük majd számba, hogy mennyi bölcsőde van a mi három kistérségünkben, milyen állapotban vannak, és milyen kapcsolatban vagyunk velük...
Még nem olvastam a kiírást, de ha van ötletetek akkor ráállok.
Annyit hozzátennék, hogy ez nem a három éjszakás pályázati kategória a sok ERFA miatt. Műszaki tervdokumentáció, ÉNGY szerint lebontott költségvetés, előzetes engedélyek kellenek majd hozzá. Jelezzetek időben légyszíves!
(Igen, csak északon lehet pályázni.)

 ÉMOP-4.2.1/B-12
Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés


Forrás összege:
1. részcél: 1 000 000 000 forint; 5-10 pályázat
2. részcél: 1 100 000 000 forint; 7-10 pályázat
Beadási határidő: 2013.03.01. - 2013.04.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 20 000 000 – 350 000 000
Területileg: Észak-Magyarországi Régió

Támogatás célja:
A Felhívás célja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások közül a közfeladatot ellátó bölcsődei ellátás elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.
Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek eredményeként a fejlesztéssel érintett bölcsődei ellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak!

1. részcél: Kapacitásbővítést1 megvalósító fejlesztések: Meglévő, vagy újonnan létesített, közfeladatot ellátó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények kapacitásbővítése és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztése: meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, indokolt esetben új épület építése. A kapacitásbővítésre vonatkozó előírások projektszinten értelmezendőek, azzal, hogy a fejlesztés eredményeképpen intézményi szinten minimum 1 csoportszobával való bővítés elvárt.
2. részcél: Kapacitásbővítés nélküli fejlesztések: Meglévő, közfeladatot ellátó bölcsődei ellátást nyújtó intézmények

Pályázók köre:
Valamennyi komponensre az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
1. Helyi önkormányzatok (GFO 321),
2. Helyi és országos kisebbségi önkormányzatok és ezek társulásaik (GFO 351; 353, 371, 372), és
3. Helyi önkormányzati társulási formák közül az alábbiak (GFO 951, 321, 327)
4. Az alábbi jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek 2010. január 1. előtt jöttek létre:
- Egyesület (GFO 52),
- Egyház (GFO 55),
- Alapítvány (GFO 56),
- Közhasznú non-profit gazdasági társaság (GFO 57),
- Non-profit gazdasági társaság (GFO 57),
- Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (GFO 59).

Támogatható tevékenységek:
1. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és telephelyeinek infrastrukturális fejlesztése 1. -2 részcél esetében, közös szabályok:
1. Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, korszerűsítése.
2. Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása) az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben.
3. Új építés, ha a pályázó nem rendelkezik az adott intézmény működtetéséhez szükséges épülettel, vagy ha rendelkezik ugyan a szükséges épülettel.

1 megjegyzés: