2012. november 19., hétfő

Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásábanKulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
TÁMOP-3.2.13-12/1


Beadás: 2013. január 31-ig
Projekt intervalluma: max.12 hónap
Kérhető támogatás: min. 5 millió, max. 30 millió
Keretösszeg a konvergencia régiókban 5.500.000.000 forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 220 db

Pályázhatnak Múzeumok, könyvtárak, levéltárak, közművelődési intézmények, előadó-művészeti szervezetek, alkotóművészeti szervezetek kizárólag a konvergencia régióból.

Pályázat célja
A konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.

Támogatható tevékenységek
A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidős kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók.
A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulhatnak meg a kulturális, vagy nevelési/oktatási intézményekben:
- Havi szakkör
- Heti szakkör
- Tehetséggondozás, fejlesztés
- Versenyek, vetélkedők
- Témanap, témahét

Minden projekt esetében kapcsolódó tevékenységként támogatható
· a programokhoz kapcsolódó előzetes igényfelmérés,
· projektmenedzsment tevékenység,
· adminisztrációs tevékenység,
· a projekt megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele, pl.
- más típusú kulturális intézmény szolgáltatásainak igénybevétele egy komplexebb program kialakításához,
- vagy a kiválasztott foglalkoztatási forma keretében megtartott tevékenységhez kapcsolódóan más, lehetőleg országos hatókörű, magas szakmai színvonalat képviselő szervezetnél megtartott alkalmak.

Kötelező szereplők
-          projektmenedzser heti minimum 8 óra
-          pénzügyi vezető heti minimum 8 óra
-          asszisztens (alkalmazható!) havi minimum 20 óra

A benyújtandó mellékletek közül fontos: Kötelező minimum 5 db együttműködési megállapodás megkötése nevelési/oktatási intézménnyel (ebből minimum 1 óvoda), legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra.
ÉS
Kizárólag konvergencia régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési megállapodás.
ÉS
Az együttműködés keretében bevont intézmények legalább egyikében a tanulók legalább 30%-a hátrányos helyzetű legyen.

Indikátorok
Havi szakkör                                       Min. 6 fő, min. 5 alkalommal.
Alkalmanként min. 2 órás foglalkozás.
Heti szakkör                                       Min. 6 fő, min. 12 alkalom.
Alkalmanként min. 1 órás foglalkozás.
Tehetséggondozás, fejlesztés                        Min. 1-max. 8 fő, min.
10 alkalom, alkalmanként min. 45 perces foglalkozás
Versenyek, vetélkedők                       Iskolák esetében min. 20 fő, minimum 2 alkalom.
Óvodák esetében min. 15 fő, minimum 2 alkalom.
Témanap, témahét                            Iskoláknál min. 20 fő, óvodánál min. 15 fő.
Legalább 3 témanap, vagy egy témahét.
Egy témanapon min. 3 órás foglalkozás, egy témahét min. 4 egymást követő témanapból áll.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése