2012. november 19., hétfő

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerbenRoma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása
a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben
TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2


Beadás: 2012. november 2-től a keret kimerüléséig
Projekt intervalluma: maximum12 hónap
Kérhető támogatás: minimum 2 millió, maximum 20 millió forint
Keretösszeg a konvergencia régiókban 1.258.000.000 forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 315 db

Pályázhatnak szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve fenntartói; intézményenként kell pályázni, de több pályázat is benyújtható.

Elsősorban ezek a képzettségek szerezhetők meg a TKKI-nál: általános ápoló, kisgyermekgondozó, nevelő,  szociális ápoló és gondozó, segédgondozó, idősgondozó, szociális segítő, házi gondozó, segítő, gyermek- és ifjúsági felügyelő I.

Célcsoport 1: Jelen pályázat kiemelt programjában a TKKI-nál már kiképzettek személyek.
Célcsoport 2: MI választunk és kiképeztetjük a TKKI-nál, ha helyi vagy közelben lakó.
Elvárás még, hogy 18. életévét betöltött, de az 55. életévét el nem érő roma legyen.
Plusz pontot érnek a foglalkoztatásban nem álló, szociális és gyermekjóléti szakmákban való elhelyezkedésre alkalmas szakképesítéssel bíró 25 év alattiak, munkanélküliek, gyes-ről, gyed-ről, ápolásiról visszatérők.
Kieső célcsoporttag mással pótolható, nem bukik az egész projekt.

Nem lehet a célcsoport tagja:aki jelen programba való belépését megelőző fél évben bármely hazai vagy európai uniós forrásból ugyanazon tevékenységre nézve (pl. támogatott foglalkoztatás) támogatásban részesült. A közfoglalkoztatás is annak számít!

Támogatható tevékenységek:
‐ a célcsoport 12 hónapos támogatott foglalkoztatása napi 6-8 órában (minimum 3 hónapos továbbfoglalkoztatást kell vállalni);
‐ a célcsoport helyi sajátosságokhoz, igényekhez igazodó továbbképzése, amely az adott helyen munkakör betöltéséhez, tevékenység gyakorlásához szükséges;
‐ a célcsoport részére foglalkozás-egészségügyi vizsgálat;
‐ szupervízió maximum 24 órában a projekt teljes ideje alatt (egy hónapban maximum 6 óra);
‐ a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt;
‐ munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (jogszabályi előírások alapján);
‐ menedzsment és adminisztrációs tevékenységek a projekt teljes ideje alatt;
‐ kis értékű eszközök beszerzése a menedzsment, a célcsoport és a képzési feladatok támogatására;
‐ együttműködés a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt projekttel;
‐ tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

Kötelező szereplők
-          Projektmenedzser heti maximum 10 óra.
-          Pénzügyi vezető hetente maximum 10 óra.

A benyújtandó mellékletek közül fontos: Fejlesztendő intézményre vonatkozó működési engedély! A TKKI együttműködési megállapodása. A célcsoporttagok önéletrajza és képzettségi papírjai.

Indikátorok
Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma: 1 fő.
Támogatással érintett betöltött munkakörök száma: 1 db.
A szolgáltatásokkal elért közvetett célcsoport tagjainak száma: na.
A továbbképzésben résztvevő személyek száma: na.
A továbbképzési programot sikeresen befejező személyek száma: na.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése