2012. november 19., hétfő

Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítéseMunkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése
TÁMOP-2.6.2-12/1
http://www.nfu.hu/doc/3579


Beadás: 2012. szeptember 10-től folyamatosan
Projekt intervalluma: max.12 hónap
Kérhető támogatás: min. 5 millió, max. 8 millió
Keretösszeg a konvergencia régiókban 1.600.000.000 forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 200-320 db

Pályázhatnak
Támogatásra azok a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó, a konvergencia régiókban működő nonprofit szervezetek pályázhatnak, melyek alapító okirata, társasági szerződése, alapszabálya munkaerő-piaci szolgáltatást tartalmaz.

Pályázat célja
A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben. A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez való igazodását, szakmai innovációs képességének megerősödését szolgálja. A fejlesztés eredményeképpen a civil szervezeteknek nagyobb esélye lesz a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (továbbiakban NFSZ) által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és/vagy az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések kidolgozására, megvalósítására. A munkaerő piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer alkalmazására történő felkészüléssel biztosítható, hogy az ország egész területén azonos színvonalú szolgáltatásokat kapjanak az álláskeresők.

Támogatható tevékenységek
(2-8 pontig kötelezően megvalósítandó!)
1. szervezeti kapacitások és potenciálok felmérése
2. szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása a szervezeti hatékonyság növelése érdekében
3. más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség
4. munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségirányítási rendszer bevezetése
5. a versenyszférával való együttműködés erősítése
6. tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
7. munkatársak készségfejlesztése, képzése
8. projektmenedzsment
9. tájékoztatás, nyilvánosság

Kötelező szereplők
-          Projektmenedzser heti minimum 10 óra.

Indikátorok
Készségfejlesztésben                          1 fő
részt vett
munkavállalók száma

Kidolgozott                                         1 db
szervezetfejlesztési
tervek száma

Munkaerő-piaci                                             1 db
szolgáltatásra irányuló
minőségirányítási
rendszer

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése