2013. november 18., hétfő

Pályázat civil szervezetek ingyenes internetes megjelenésének támogatására

Kiíró: Nero Media Kft.
Benyújtási határidő: 2013. december 20.
Pályázat célja:  
A civil társadalom erősítése azáltal, hogy a frissen bejegyzett, vagy alacsony költségvetésű  szervezetek is megfelelő láthatóságot kaphassanak az interneten. 
Pályázatot nyújthatnak be:  
•  civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődőifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok), 
Támogatás feltételei: 
A pályázat benyújtására jogosultak: 
• azon civil szervezetek, egyesületek, szövetségek, melynek éves bevétele nem haladja meg az 5 millió forintot. (kivételt képeznek a közhasznú szervezetek) 

A támogatás formája: 
A kiíró vállalja: 
• a honlap elkészítését ingyenesen a 2 db minta alapján. A mintákat a következő címen érhetik el: minta1.neromedia.hu, minta2.neromedia.hu 
• maximum 5 darab szabadon választott aloldal a honlapon. 
• a honlap ingyenes hosztolását saját tárhelyén 1 évig, maximum 100 Mb-ig. 
• a honlap ingyenes havi egy szöveges frissítését maximum 1 A4-es terjedelemben, egy évig. 
• ingyenes domain név biztositását, ha az .neromedia.hu végződésű. (például ingyenes ha a domain név így néz ki: www.egyebedegyesely.neromedia.hu. ) 

A pályázónak vállalnia kell a támogatás megítélése után maximum 14 nappal: 
• a honlap elkészítéséhez az aloldalak szöveges tartalmait word formátumban. (például. rólunk, kapcsolat, dokumentumok, stb.) 
• a képes tartalmat a honalap fejlécéhez. 
• a pályázónak vállalnia kell, hogy a kiíró leveleire legkésőbb 7 munkanapon belül érdemben válaszol. 

Ha a pályázó nem teljesíti a ráeső részt, úgy a kiíró küld egy felszólítást a hiánypótlásra, és ha ez sem teljesül 7 napon belül, úgy a pályázatból kizárja és a sorban utána következő pályázatot nyertesnek ítéli.  

A Néró Méda Kft. 30 ingyenes honlap elkészítését vállalja az általa közzétett minták alapján. 

A pályázat benyújtásának módja:  
A pályázati adatlap hiánytalan kitöltése után az adatlapot elektronikusan a palyazat@neromedia.hu címre, vagy levélben a 6723 Szeged, Lechner tér 12. alá kérjük elküldeni legkésőbb 2013 december 20-ig. 

Pályázati díj: 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati díj határidőben történő átutalása. Ennek összege 1.500,- Ft, azaz egyezer-ötszáz forint. A költségtérítést legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig kell befizetni, be nem fizetése, vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után. A pályázati díjat a KH: 1040-1268-5052-6680-6571-1008 számra kérjük átutalni. 
Benyújtandó dokumentumok: (csak elektronikusan kell elküldeni.) 
• A pályázati díj átutalásának bizonylata 
• 2012-es évről szóló számviteli beszámoló, ha még nincs, akkor alapító okirat 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése