2013. november 15., péntek

Pályázat a vidéki lakosság és gazdaság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének támogatására

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a vidéki lakosság és gazdaság számára biztosított alapszolgáltatások fejlesztésére.
Benyújtási határidő: 2013. november 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18 óráig.

Támogatás igényelhető:
1. célterület:  már meglévő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése, illetve új szolgáltatás létrehozására,
2. célterület:  egyéb szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztésére,
3. célterület:  többfunkciós szolgáltató központ (pl: művelődési ház fejlesztése) kialakítására,

4. célterület:  hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatására.

Az első két célterület keretében új gépjármű beszerzése (személygépjármű, terepjáró és mikrobusz kategória), a másik két célterület esetében a megvalósulási helyszín külső és belső felújítása, korszerűsítése, bővítése, kis léptékű infrastruktúra-fejlesztés, valamint eszközbeszerzés támogatható.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- települési önkormányzat,
- települési nemzetiségi önkormányzat, 
- önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, 
- nonprofit szervezet, 
- egyházi jogi személy. 
A támogatási igényt kizárólag azok a szervezetek nyújthatják be, akik rendelkeznek a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 1. és 2. mellékleteiben  felsorolt településeken vagy azok külterületén székhellyel vagy telephellyel. Az 1. melléklet esetében a városi ranggal rendelkező településeken nem támogatják a fejlesztéseket. 

Támogatás összege és mértéke:
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 %- a.
A támogatás utófinanszírozott, azonban a megvalósításhoz 30%-os előleg vehető igénybe,
Az 1-2. célterület esetében:  személygépjármű vásárlása esetén max. 3,5 millió forint, terepjáró vásárlása esetén legfeljebb max. 5 millió forint, mikrobusz vásárlása esetén max. 10 millió forint. 

A 3. célterület esetében:  amennyiben a támogatást igénylő kizárólag a három kötelező szolgáltatást látja el, abban az esetben legfeljebb 25 millió forint, amennyiben pedig azok mellett könyvtári szolgáltatást is ellát, akkor legfeljebb 30 millió forint.
4. célterület esetében: maximum 25 millió forint lehet az elszámolható nettó kiadások felső határa.

Támogatási kérelem benyújtása:
A támogatási kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. A benyújtáshoz előzetes regisztráció szükséges. Az elektronikus benyújtásról további információk itt találhatóak>>>
Figyelem! Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtási időszak felfüggesztésre kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH által kiadott közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. 
A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye. Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése