2014. január 6., hétfő

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és tehetségsegítő szakemberek képzésének támogatása

Határidő: 2014. január 23.
A pályázat tárgya
A pályázat keretében (köznevelési) intézmények és civil szervezetek pályázhatnak 3-500 ezer forintra hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és tehetségsegítő szakemberek képzésének támogatása érdekében.
A támogatás céljai
1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok részvételének biztosítása – regionális, térségi, helyi intézmények által szervezett – évközi, hétvégi, stb. versenyeken vagy tehetségfejlesztő programokon.
2. Integrált környezetben megvalósuló legalább 30 órás programot megvalósító tehetséggondozó műhelyek működtetése. A tehetségsegítő program megvalósításába kortárssegítők, önkéntesek bevonása is lehetséges.
3. Tehetséges fiatalok ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeit fejlesztő programok szervezése, lebonyolítása hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára.
4. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalokkal foglalkozó szakembereinek továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvételének támogatása.

Pályázók köre
1. Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül:

 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény.

2. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények.
3. A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatáshoz/neveléshez vagy tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenység szerepel.

A pályázat részletei
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.000.000 Ft.
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Jelen Pályázati felhívás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 10-15.
A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.

Támogatható tevékenységek

 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok részvételének biztosítása – regionális, térségi, helyi intézmények által szervezett – évközi, hétvégi, stb. versenyeken vagy tehetségfejlesztő programokon.
 • Integrált környezetben megvalósuló legalább 30 órás programot megvalósító tehetséggondozó műhelyek működtetése. A tehetségsegítő program megvalósításába kortárssegítők, önkéntesek bevonása is lehetséges.
 • Tehetséges fiatalok ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeit fejlesztő programok szervezése, lebonyolítása hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalokkal foglalkozó szakembereinek továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvételének támogatása.

A pályázat benyújtása
A pályázat papír-alapon, valamint elektronikusan (két példányban, két külön, NEM újraírható CD-n vagy DVD-n) nyújtandó be.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1412.
FIGYELEM! Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-HTP-13 pályázat
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló
tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének, valamint az ezen fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzésének támogatása

Tovább a kiírásra>>>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése