2014. január 6., hétfő

Pályázat hat és nyolc évfolyamos középiskolák tehetségsegítő programjának támogatására

Határidő: 2014. január 23.
A pályázat tárgya
A pályázat keretében hat és nyolc évfolyamos középiskolák pályázhatnak 300-500 ezer forintra tehetséggondozási projektek megvalósítására.
A támogatás célja
A hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolákban megvalósuló tehetségazonosító, tehetséggondozó és tehetségfejlesztő programok kidolgozásának és megvalósításának
támogatása.
Pályázók köre
A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
azon középiskolák, amelyek hat vagy nyolc évfolyammal is működnek.
A pályázat részletei
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.000.000 Ft.
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 10 -15.
A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.
Támogatható tevékenységek
  • Új kezdeményezés esetében legalább 30 órás tehetséggondozó program kidolgozásának és megvalósításának, már eredményesen működő program esetében pedig legalább
  • 60 órás tehetséggondozó program megvalósításának támogatása. A tehetséggondozó program munkájába legalább 10 hat vagy nyolc évfolyamos oktatás keretében tanulmányokat folytató tanulót szükséges bevonni.
  • Legalább három egymást követő napon megszervezendő tematikus tehetséggondozó tábor, foglalkozás lebonyolítása. A tehetséggondozó tábor munkájába legalább 10 hat vagy nyolc évfolyamos oktatás keretében tanulmányokat folytató tanulót szükséges bevonni.
  • A tehetséggondozáshoz célirányosan kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megteremtésének támogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető.
  • A tehetséggondozó program tevékenységéhez kapcsolódó rendezvény (pl. Tehetségnap, bemutató előadás, kiállítás) lebonyolításának támogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető.
  • Olyan, intézményi együttműködésen alapuló programok részletes kidolgozására, amelyek a tehetséges, motivált hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma gyerekek 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre történő felvételét segítik elő.

A pályázat benyújtása
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db., a fenti tartalommal feltöltött CD / DVD-vel együtt az alábbi címre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1412.
FIGYELEM! Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-KKT-B-13 pályázat
A hat vagy nyolc évfolyammal működő középiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése