2014. január 6., hétfő

Pályázat fogyatékkal élő tanulók részére tehetségsegítő programok és szakemberek támogatására

Határidő: 2014. január 23.
A pályázat tárgya
A pályázat keretében (köznevelési) intézmények és civil szervezetek pályázhatnak 3-500 ezer forintra fogyatékkal élő tanulók, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatása érdekében.
A támogatás céljai
1. Fogyatékkal élő fiatalok számára szervezett integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok támogatása.
2. Tehetségsegítő szolgáltatás hálózatképző együttműködése.
3. A fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válása.

Pályázók köre
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül:

 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény.
 • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények.
 • A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatáshoz/neveléshez vagy tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenység szerepel.

A pályázat részletei
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5.000.000 Ft.
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Jelen Pályázati felhívás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 10-15.
A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.

Támogatható tevékenységek

 • Fogyatékkal élő fiatalok számára szervezett integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, pl. 30 órás műhelymunka, csere-programok, kirándulás, sportnap.
 • A tehetségsegítő program megvalósításába kortárssegítők, önkéntesek bevonása is lehetséges.
 • Tehetségsegítő szolgáltatások hálózatképző együttműködése.
 • Fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek szakmai/módszertani továbbképzéseken való részvételének támogatása.

A pályázat benyújtása
A pályázat papír-alapon, valamint elektronikusan (két példányban, két külön, NEM újraírható CD-n vagy DVD-n) nyújtandó be.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1412.
FIGYELEM! Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-FTP-13 pályázat
A fogyatékkal élő tanulók, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő fiatalokat fejlesztő szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatása

Tovább a kiíráshoz>>>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése