2014. január 23., csütörtök

Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben


TÁMOP 5.3.1-B-2-12/1-2

Beadási határidő: Keret kimerüléséig folyamatosan. 
Keretösszeg: Konvergencia régiók: 1.258.000.000. Ft., KMR: 142.000.000. Ft.
Igényelhető támogatás: minimum 2.000.000. Ft, maximum 20.000.000 Ft
100%, vissza nem térítendő
Nyertes pályázatok száma:Konvergencia régiók: 315 db, KMR 35 db.
A pályázati döntés várható ideje: Könnyített eljárás.

A pályázat célja
Munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő, elsősorban roma nők befogadásának és foglalkoztatásának javítása a szociális és gyermekjóléti intézményekben. 

Pályázók köre
 • Szociális és gyermekjóléti intézmények és fenntartóik,
 • óvodák és bölcsődék fenntartói. 
Egy fenntartó több pályázatot benyújthat, de egy telephelyre csak egy pályázat nyújtható be. Intézmények esetében, csak önálló gazdálkodású intézmény pályázhat a fenntartó hozzájárulásával.

Pályázat tartalma
Elsősorban olyan személyek támogatott foglalkoztatására nyílik lehetőség, akik a TÁMOP 5.3.1.-B-1-11/1 kiemelt projekt keretében szereztek képzettséget.

Célcsoport 1.:
A célcsoportba azok, a projektben történő bevonásukkor 18. életévüket betöltött, de az 55. életévüket el nem érő, hátrányos, vagy súlyosan hátrányos helyzetű,  roma önazonosságukat vállaló személyek tartoznak, akik a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban a képzési programot dokumentummal igazoltan, sikeresen elvégezték és képzettséget szereztek.
A pályázathoz csatolni szükséges a TKKI-val kötött együttműködési megállapodást.

Célcsoport 2.:
Azon a projektben történő bevonáskor 18. életévét betöltött, de az 55. életévét el nem érő, és nyilatkozatban roma önazonosságát vállaló, foglalkoztatásban nem álló, szociális és gyermekjóléti szakmákban való elhelyezkedésre alkalmas szakképesítéssel bíró személyek, akik: 25 év alatti fiatalok (személyi igazolvány másolata), vagy GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők (megszüntető határozat), vagy regisztrált álláskeresők (munkaügyi központ igazolása).

Abban az esetben vonható be a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban részt nem vevő személy a projektbe, amennyiben a TKKI nyilatkozata alapján nincs olyan a pályázó igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező személy, aki a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt konstrukcióban szerezte meg képzettségét vagy képzésben vesz rész és a pályázó működési területén vagy annak elérhető közelségében él és a képesítés megszerzését követően támogatott foglalkoztatásba nem került bevonásra.Támogatható tevékenységek köre
 • a célcsoport 12 hónapos támogatott foglalkoztatása (a pályázónak vállalnia kell a támogatott foglalkoztatást követően, azzal azonos munkakörben, azonos feltételekkel a célcsoporttag minimum 3 hónapos továbbfoglalkoztatását)
 • a célcsoport helyi sajátosságokhoz, igényekhez igazodó továbbképzése, amely az adott helyen, munkakör betöltéséhez foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges
 • a célcsoport részére foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (amennyiben szükséges)
 • szupervízió maximum 24 órában a projekt teljes ideje alatt (egy hónapban maximum 6 óra)
 • a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a mentori feladatokat)
 • célcsoporttag számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése (a szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi intézményekben, valamint az óvodákban szükséges, jogszabályi előírások alapján)
 • projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenységek a projekt teljes ideje alatt
 •  kis értékű eszközök beszerzése a menedzsment, a célcsoport és a képzési feladatok támogatására
 • együttműködés a TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1 kiemelt projekttel
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Kezdés, zárás
A projektkezdés tervezett időpontja nem lehet későbbi a pályázat benyújtását követő 150 nap.
A projekt fizikai befejezésének határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 12 hónap
A projekt megvalósításának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 14 hónap.
Végső elszámolás és záró beszámoló benyújtásának határideje: a projekt megkezdésétől számított maximum 15 hónap

Elutasítás esetén a benyújtási határidőn belül a pályázat ismételt benyújtásának nincs akadálya.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése