2014. január 6., hétfő

Pályázat kisiskolák tehetségsegítő programjának támogatása céljából

Határidő: 2014. január 23.
A pályázat tárgya
A pályázat keretében kisiskolák pályázhatnak 500 ezer – 1 millió forintra tehetséggondozási projektek megvalósítására.
A támogatás célja
A kisiskolai tehetségazonosítást, tehetséggondozást és tehetségfejlesztést szolgáló programok kidolgozásának és megvalósításának támogatása.
Pályázók köre
A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
azon általános iskola, amely kisiskolának minősül.
Jelen pályázati felhívás keretében kisiskolának tekintendő azon általános iskola, amely olyan kistelepülésen működik, ahol csak egy általános iskolai feladat-ellátási hely található és
az iskolában egyetlen évfolyamon sincs egynél több önálló osztály vagy az iskolában nincs nyolc évfolyamos képzés.
A pályázat részletei
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint.
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 10 -20.
A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.
Támogatható tevékenységek

  • Új kezdeményezés esetében legalább 30 órás kisiskolai tehetséggondozó program kidolgozásának és megvalósításának, már eredményesen működő program esetében pedig legalább 60 órás kisiskolai tehetséggondozó program megvalósításának támogatása.
  • Legalább három egymást követő napon megszervezendő tematikus tehetséggondozó foglalkozás lebonyolítása, és a résztvevő tehetséges kisiskolai diákok produktumainak önálló vagy csoportos bemutatása.
  • A tehetséggondozáshoz célirányosan kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megteremtésének támogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető.
  • A tehetséggondozó program tevékenységéhez kapcsolódó rendezvény (Pl. Tehetségnap, bemutató előadás, kiállítás) lebonyolításának támogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető.
  • A tehetséggondozó program tevékenységéhez kapcsolódó koncert/színház/tánc előadás, múzeum, kiállítás meglátogatása, amely azonban jelen pályázat keretében önmagában nem igényelhető.

A pályázat benyújtása
A pályázatot magyar nyelven, zárt borítékban, papír alapon, postai úton, példányonként összefűzve kell benyújtani a 2 db., a fenti tartalommal feltöltött CD / DVD-vel együtt az alábbi címre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1412.
FIGYELEM! Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-KKT-A-13 pályázat
A kisiskolák tehetségsegítő programjainak támogatása.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése