2014. január 6., hétfő

Pályázat roma és hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztő programjai, a programokban közreműködő szervezetek és a mentorálást végző pedagógusok támogatására

Határidő: 2014. január 23.
A pályázat tárgya
A pályázat keretében (köznevelési) intézmények és civil szervezetek pályázhatnak 500 ezer – 1 millió forintra roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztésének, a mentorálást végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetek együttműködésének támogatása érdekében.

A támogatás céljai
1. Roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett programok, melyek katalizátorként szolgálnak tehetségfejlődésükben, fejlesztésükben.
2. Roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának érdekében roma és más nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok együttműködésének támogatása.
3. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók tehetséggondozó mentorálását végző pedagógusok szakmai/módszertani továbbképzéseken vagy tehetségsegítő konferenciákon, szakmai napokon való részvételének támogatása.

Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül:

 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény.
 • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények.
 • A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatáshoz/neveléshez vagy tehetséggondozáshoz kapcsolódó tevékenység szerepel.
 • A geniuszportal.hu/tehetsegsegito_tanacsok oldalon, a tehetségsegítő tanácsok adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanács egy önálló jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt.
 • Nemzetiségi önkormányzatok a 2011. évi CLXXI. törvény 2. §. szerint.

A pályázat részletei
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft.
A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100%.
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Jelen Pályázati felhívás keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-30.
A támogatás folyósításának módja: előfinanszírozás.

Támogatható tevékenységek

 • Roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok számára szervezett integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, melyek során a bevont fiatalok olyan társakkal, személyekkel kerülnek kapcsolatba, akik fejlődésüket katalizálják pl. 30 órás műhelymunka, diákcsere-programok. A tehetségsegítő program megvalósításába kortárssegítők, önkéntesek is bevonhatók.
 • Roma és más nemzetiségi önkormányzatok, szervezetek és Tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok együttműködésének támogatása roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozásának érdekében pl. szakmai munkaközösség működtetése, hálózat kiépítése.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók tehetséggondozói mentori tevékenységét végző pedagógusok részére továbbképzés szervezése vagy a mentori tevékenységet segítő pedagógusok továbbképzéseken, szakmai napokon, konferenciákon való részvételének támogatása tehetséggondozás témakörben.

A pályázat benyújtása
A pályázat papír-alapon, valamint elektronikusan (két példányban, két külön, NEM újraírható CD-n vagy DVD-n) nyújtandó be.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1412.
FIGYELEM! Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-RTP-13 pályázat
Roma és szociokulturálisan hátrányos helyzetű fiatalok tehetségfejlesztésének, a mentorálást végző pedagógusok továbbképzésének és különböző szervezetek együttműködésének
támogatása

Tovább a kiírásra>>>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése