2013. augusztus 9., péntek

Láthatatlan Angyalok – Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program

A Humanitás Szociális Alapítvány „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet „Láthatatlan Angyalok” pályázat címmel az alábbi célok megvalósítására.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.

A pályázat célja:
A vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan  rászoruló személyek, családok támogatása, akik szerény jelleműk, introvertált személyiségük, szellemi, testi fogyatékosságuk, vagy idős koruk okán önállóan alapítványi támogatásért fordulni nem tudnak, illetőleg problémáik megoldására mindenkor külső segítség bevonása nélkül törekszenek, de adott élethelyzetük ily módon, támogatás hiányában nem megoldható. 
A támogatás feltétele, hogy az alkalmas legyen az érintett személyek életminőségének, egészségi állapotának, szociális helyzetének, és életkörülményeinek érdemi javítására.

Támogatandó célok különösen:
- tartósan fennálló rossz egészségi állapot javítását célzó kezelések igénybe vételének, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek beszerzésének támogatása, mely az érintett személy egészségi állapotában és 
életminőségében érdemi javulást idézhet elő, lehetővé téve a támogatott munkavállalását, közösségi életben 
való részvételét;
- lakhatással kapcsolatos súlyos problémák megoldásához való hozzájárulás;
- a pályázó életminőségének, szociális helyzetének, életpálya lehetőségeinek javítását célzó képzését, munkavállalását elősegítő támogatás biztosítása,
- a nehéz, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet megoldását egyéb módon segítő támogatás.

Pályázhatnak: A pályázat benyújtására e körben azon személyek („láthatatlan angyalok”) jogosultak, akik a támogatandó személyek életkörülményeit jól ismerik, és megítélésük szerint a rászoruló szociális helyzetén az Alapítvány által nyújtandó támogatás érdemben javíthatná.

Az igényelhető támogatás formája:
 a pályázatban bemutatott cél, program megvalósításának időtartamára több részletben, vagy egy összegben folyósított támogatás, szociális segély.
A támogatás igénybe vételének módja: 
a „hatékony támogatás és valós segítség” elvét szem előtt tartva 
szociális támogatásainkat/segélyeinket kizárólag megfelelő dokumentációval alátámasztott pályázat benyújtása alapján lehet igénybe venni, mely lehetővé teszi a döntéshozó Kuratórium számára a pályázó élethelyzetének lehető legalaposabb megismerését.

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése