2013. augusztus 6., kedd

MACIKA Ösztöndíj Szakiskolai tanulóknak a 2013/2014-es tanévre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő Út a szakmához alprogramjában való részvételre.

Benyújtási határidő: 2013. szeptember 19. 24:00 óra

Pályázhatnak: 
Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel  tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
- halmozottan hátrányos helyzetű,
- családba fogadott,
- átmeneti nevelésbe vett,
- védelembe vett,
- ideiglenes hatállyal elhelyezett,
- utógondozásban,
- utógondozói ellátásban részesül vagy
- hátrányos helyzetű
és a 2013/2014-es tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében 
- a szakiskolai képzésben általános műveltséget megalapozó oktatás-nevelés keretében 9-10. évfolyamon,
- a szakiskola valamely szakképző évfolyamán tanuló diák.
Kizáró okok:
- A 2012/2013. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 2013/2014. tanévre új pályázatot nem nyújthat be. 
- Nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában; illetve aki az Út a szakmaválasztáshoz programban ösztöndíjban részesül.

Ösztöndíj formája, mértéke:
Az elnyerhető támogatás a 2013. szeptember 1-től a 2014. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozik.

Tanulmányi átlag          Ösztöndíj Ft/hónap
2,00-3,30                             7.000 Ft
3,31-4,20                           10.000 Ft
4,21-5,00                           13.000 Ft

Pályázás módja:
1) A tanuló saját iskolájában jelezze a pályázási szándékát
2) Az iskola jelöljön ki egy, vagy több mentort a tanuló/tanulók számára. Egy mentor legfeljebb 5 tanulót mentorálhat. A mentor a program ideje alatt a tanulók számától és tanulmányi átlagától függetlenül havi nettó 7.000 Ft mentori díjban részesül.
3) A mentor és a tanuló/tanulók közös pályázatot nyújtanak be. 
4) Az iskola összegyűjti a pályázatokat és egy összesített pályázatot nyújt be az illetékes tankerületi igazgató ellenjegyzésével. 
5) A pályázatot elektronikus úton az alábbi honlapon regisztrálva kell benyújtani legkésőbb 2013. szeptember 19. 24:00 óráig. Majd ezt követően postai úton is be kell nyújtani legkésőbb 2013. szeptember 20. 24:00 óráig.


A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak: 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon: (1) 795-2908, (1) 795-2909
E-mail: utravalo-macika@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.huNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése