2013. augusztus 7., szerda

Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására

Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.

A mezőgazdasági pályázat célja
A pályázat célja Bemutató Üzem cím elnyerése és bemutató üzemi programok megvalósítása.

Pályázók köre
Bemutató Üzem címre jogosult:
 • a rendelet hatálybalépését megelőző gazdasági évben legalább 4 Európai Méretegység nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, szociális szövetkezet,
 • legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy
 • legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság.

A Bemutató Üzem címre való jogosultság további feltétele a bemutató üzemi program megvalósítására való alkalmasság a következő szakterületek közül legalább egyre vonatkozóan:
 • növénytermesztés
 • kertészet
 • integrált növény- és talajvédelem
 • öntözés, vízgazdálkodás
 • állattenyésztés
 • állategészségügy
 • állatjólét
 • mezőgazdasági és erdőgazdálkodási gépesítés
 • mezőgazdasági és erdőgazdálkodási technológia
 • megújuló energia
 • fenntartható gazdálkodás
 • környezetvédelem
 • ökológiai gazdálkodás
 • induló fiatalok gazdálkodása
 • kereskedelmi forgalmazás céljából történő élelmiszer-előállítás
 • a külön jogszabályban meghatározott kistermelői élelmiszer-előállítás
 • erdőgazdálkodás
 • vadgazdálkodás
 • lovasturizmus

Támogatás
A támogatás forrása az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló Innovatív technológiák elterjesztése bemutató üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben támogatási jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 7 057 163 euró, de legfeljebb 2 milliárd forint.

A támogatás felső határa:
 • egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 euró, de legfeljebb 25 000 Ft,
 • egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2200 euró, de legfeljebb 625 000 Ft,
 • egy Bemutató Üzem részére 2015. január 31-ig 52 929 euró, de legfeljebb 15 000 000 Ft.

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a.

A NAKVI a Bemutató Üzem által benyújtott projekttervet csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a projektterv 6 hónapos időszakra vonatkoztatva legalább 3 bemutató üzemi programot tartalmaz. A projektterv jóváhagyásának további szempontjai:
 • a jogcímre rendelkezésre álló forráskeret nagysága,
 • a bemutató üzemi programok egyenletes szakterületi és területi lefedettségének biztosítása,
 • a bemutató üzemi programok költségtervének megalapozottsága.

A Bemutató Üzem cím odaítélésének bírálati szempontjai:
 • a szakterületeken a bemutató üzemi programok minél egyenletesebb országos lefedettségének a biztosítása;
 • a bemutatás tárgyának:
  • stratégiai jelentősége az adott tájegységben,
  • gazdasági versenyképesség növelő hatása,
  • környezetkímélő hatása,
  • innovatív jellegének mértéke
 • a bemutató üzemi program lebonyolításához olyan szaktanácsadó közreműködésének biztosítása legalább a program teljes időtartama alatt, aki a szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet alapján a bemutató tárgya szerinti szakterületen szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik.

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.

A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon, postai úton az ügyfél székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez kell benyújtani.

További információ
Az MVH ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu, 
Központi Ügyfélszolgálat: (1) 374-3603, (1) 374-3604

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése