2013. augusztus 9., péntek

MACIKA Ösztöndíj- „ÚT A FELSŐOKTATÁSBA” ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJ- ÉS ÖNKÖLTSÉGTÁMOGATÁSI PROGRAM

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévben az Útravaló – MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő Út a felsőoktatásba alprogramjában való részvételre. 

A felhívás kódja: UTR-UF-13.

Benyújtási határidő: 2013.szeptember 8. 24:00 óra

A pályázat keretében két komponensre nyújtható be pályázat:
A komponens: Ösztöndíj támogatási komponens Vissza nem térítendő ösztöndíj támogatás a 2013/2014-es tanulmányi félévekre vonatkozóan, havonta 2013.szeptembertől 2014. június hónapig.
B komponens: Önköltség támogatási komponens Az önköltséges hallgató önköltség támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 85%-át.

Pályázhatnak: 
Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézménybe alap-, mester vagy osztatlan képzésre 2013-ban felvételt nyert, magyar állampolgárságú hallgató amennyiben az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt. Tehát például mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben. Nem pályázhat keresztféléves képzésre vagy felsőfokú szakképzésre felvételt nyert jelentkező.

További feltételek:

„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens
A komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki nappali tagozatra magyar állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésbe 2013-ban nyer felvételt

  • és  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül  
  • vagy utógondozásban részesül
„B” komponens: Önköltség-támogatási komponens 

A komponens keretében pályázatot nyújthat be az a jelentkező, aki nappali, esti vagy levelező

tagozatra önköltséges felsőoktatási képzésbe nyer felvételt és
  • és  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 9-10. pontja szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősül  
  • vagy utógondozásban részesül
Mindkét komponens esetében a támogatott hallgatók legalább 50%-áig roma származású tanulót kell bevonni. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a jogosultsági feltételeknek megfelelő roma származású jelentkezők száma ezt nem teszi lehetővé. Az ösztöndíj-, illetve az önköltség-támogatás csak beiratkozott/adott félévre bejelentkezett tanuló részére folyósítható.
Egy hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat. Nem pályázhat az a hallgató, aki roma szakkollégium tagja.

 Ösztöndíj és támogatás formája, mértéke:

„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens
Havonta 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013/2014-es tanulmányi félévekre  vonatkozóan, 2013. szeptember 2. és 2014. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás  kifizetése havonta, utalással történik.

„B” komponens: Önköltség-támogatási komponens 
Az önköltség-támogatási komponens keretében az önköltséges hallgató maximum 220.000 Ft/ félév önköltség-támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 85 %-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési önköltség 60%-a.  (Amennyiben az önköltség mértéke meghaladja a 258.000 Ft összeget félévente, ez utóbbi feltételt nem kell figyelembe venni.) A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja. vagyis a feltétel teljesítéséhez elegendő arányban pályáznak jogosultságukat megfelelően igazoló roma jelentkezők.

A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult a második félévi támogatásra, amennyiben a pályázat beadásának félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő kreditet teljesített.

Pályázás módja:
Az ösztöndíjra pályázó hallgató az Internetes pályázatkezelő rendszerben (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer – továbbiakban: EPER) regisztrál (Útmutató 4. pontja), a regisztrációt követően az EPER-ben nyújtja be a pályázatot, az elektronikus pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. Amennyiben roma származásának figyelembe vételét kéri, és erről önkéntes nyilatkozatot tett, a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását is csatolja.


A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak: 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon: (1) 795-2908, (1) 795-2909
E-mail: utravalo-macika@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.huNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése