2013. augusztus 9., péntek

Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására

A Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával pályázatot ír ki annak érdekében, hogy a nevelőszülői családokat és örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családokat támogassa, és lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.

A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. (hétfő) (A postabélyegző dátuma számít.)

A pályázat célja:
Programunk alapvető célja, hogy a szociálisan rászoruló nevelőszülői családok, illetve örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családok részére támogatást nyújtsunk a pályázók tulajdonában, használatában lévő lakóházak/lakások komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési, a fenntartási/üzemeltetési(rezsi) költségeket csökkentő munkálatok és beruházások elvégzéséhez. Az Alapító által e célra biztosított keretösszeg 20 millió forint, melyből a pályázatonként elnyerhető összeg maximum 4 millió Ft. 

Pályázhatnak:
Szociálisan rászoruló nevelőszülő, valamint örökbefogadott gyermeket nevelő szülő, aki az általa tulajdonolt, illetve hosszú távú (legalább 10 éves) használati jog alapján használt lakóingatlanon az általa eltartott gyermekek megfelelő lakhatási feltételeinek biztosítása érdekében komfortnövelő, energiahatékonyság növelő, korszerűsítési beruházást kíván végrehajtani, melyet azonban önerőből nem, csak külső segítséggel képes megvalósítani.
A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy az örökbefogadó- illetve nevelőszülő háztartásában legalább három éve három vagy több gyermeket nevel (tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő család esetén akár egy gyermek nevelése is elegendő a pályázat benyújtásának jogosultságához) és neveléséről várhatóan legalább még további három évig gondoskodik.

A támogatás formája:
Több részletben nyújtott szociális támogatás. A támogatás részben előfinanszírozott, mely alapján a pályázó a Támogatói szerződés megkötését követően a támogatási összeg 50%-át kapja kézhez, majd a fennmaradó 50 % a szerződésben vállalt munkálatok megfelelő teljesítésének leellenőrzését követően kerül átutalásra. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a szükséges hatósági, szakhatósági engedélyeket, igazolásokat a Pályázó az Alapítvány részére megküldje.

A Pályázat benyújtásának címe: Humanitás Szociális Alapítvány, 1243 Budapest, Pf.: 513
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése