2013. augusztus 6., kedd

Meghosszabbították a MACIKA esélyteremtő középiskolai ösztöndíj pályázatainak benyújtási határidejét

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramjaiban való részvételre.

Benyújtási határidő: 2013. augusztus 29. 24:00 óra

A kiírás két alprogram keretében pályázható:
1) Út a középiskolába alprogram
2) Út az érettségihez alprogram

Pályázhatnak:
Az esélyteremtő alprogramok keretében tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
- halmozottan hátrányos helyzetű,
- családba fogadott,
- átmeneti nevelésbe vett,
- védelembe vett,
- ideiglenes hatállyal elhelyezett,
- utógondozásban,
- utógondozói ellátásban részesül vagy
- hátrányos helyzetű
és 
- a 2013/2014-es tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében az egyes alprogramonként eltérő, 1-2. számú mellékletekben meghatározott intézményben és évfolyamon/képzésben tanul. 
- Az Út a középiskolába alprogram esetében csak az a tanuló pályázhat új belépőként, akinek a 2012/2013-as tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,5-öt.

Alprogramonként továbbá az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
Út a középiskolába alprogram: általános iskola 7-8. osztályos tanulói adhatják be a tanulói pályázatot.
Út az érettségihez alprogram: középiskolában érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6. vagy 8. évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon, vagy két tanítási nyelvű, vagy nyelvi előkészítő osztállyal induló oktatásban 7-13. évfolyamon tanuló diák. (Az előbbi évfolyamokba beleértendők a 7 Ny, 7 N, 9 N és 9 Ny és 9 Kny évfolyamok is.) A 2013/2014. tanévben 13. évfolyamos tanuló abban az esetben jogosult az alprogram keretében pályázat benyújtására, amennyiben két tanítási nyelvű oktatás vagy nyelvi előkészítő képzés keretében végzi a 13. évfolyamot. 

Kizáró okok:
- A 2012/2013. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesített és évismétlésre kötelezett tanuló a 2013/2014. tanévre új pályázatot nem nyújthat be. 

- Nem pályázhat az a tanuló, aki részt vesz a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában, vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában; illetve aki az Út a szakmaválasztáshoz programban ösztöndíjban részesül.

Ösztöndíj formája, mértéke:
Út a középiskolába alprogram
Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül:
Tanulmányi átlag Ösztöndíj Ft/hónap
3,00 alatt 5.000 Ft
3,01-3,50 6.000 Ft
3,51-4,20 8.000 Ft
4,21-5,00 14.000 Ft

Út az érettségihez alprogram:
Az alprogram keretében a tanuló előző év végi tanulmányi átlaga alapján ösztöndíjban részesül:
Tanulmányi átlag Ösztöndíj Ft/hónap
2,00-3,30 8.000 Ft
3,31-4,20 11.000 Ft
4,21-5,00 15.000 Ft

Pályázás módja:
1) A tanuló saját iskolájában jelezze a pályázási szándékát
2) Az iskola jelöljön ki egy, vagy több mentort a tanuló/tanulók számára. Egy mentor legfeljebb 5 tanulót mentorálhat. A mentor a program ideje alatt a tanulók számától és tanulmányi átlagától függetlenül havi nettó 7.000 Ft mentori díjban részesül.
3) A mentor és a tanuló/tanulók közös pályázatot nyújtanak be. 
4) Az iskola összegyűjti a pályázatokat és egy összesített pályázatot nyújt be az illetékes tankerületi igazgató ellenjegyzésével. 
5) A pályázatot elektronikus úton az alábbi honlapon regisztrálva kell benyújtani legkésőbb 2013. augusztus 29. 24:00 óráig. Majd ezt követően postai úton is be kell nyújtani legkésőbb 2013. augusztus 30. 24:00 óráig.


A pályázattal kapcsolatban az érdeklődők további tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphatnak: 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Telephely: 1054 Budapest, Báthory utca 10.
Postai cím: 1381 Bp. Pf.1411
Telefon: (1) 795-2908, (1) 795-2909
E-mail: utravalo-macika@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése