2013. augusztus 12., hétfő

Pályázati Hírlevél-33. hét

Ezen a héten a következő pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • Pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására
 • Földhaszonbérleti pályázatok a “Földet a gazdáknak” program keretén belül
 • Erste “Jövőt teremtünk!” – Pályázat az Álom- Építők jótékonysági, otthon-felújítási programban való részvételre
 • Mese határon innen és túl – Meseíró pályázat óvodapedagógusoknak
 • Krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatása
 • Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak
 • Szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatását célzó pályázatok
 • Láthatatlan Angyalok – Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program
 • Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására
 • MACIKA esélyteremtő ösztöndíjak szakiskolai, középiskolai tanulóknak és felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
 • Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására
 • Fiatal Gazda 3.0 – Felhívás Ökológiai Kertészet és Közösségi Alapú Értékesítés című szakmai modulban való részvételre ökológiai gazdálkodóknak
 • Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Pályázat ingyenes szociális továbbképzéseken való részvételre


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatai kapcsán az alábbi változásokra szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • Megjelentek a Norvég Alap új támogatási ciklusának első pályázati felhívásai
 • Ismét módosul a beadási határidő a TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1 jelű, „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című pályázatnálA pályázatról bővebben itt olvashattok


A korábban megjelent pályázatok kapcsán pedig ismételten szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • A Magyar Olimpiai Bizottság pályázatot hirdet Helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
 • A Nemzeti Kulturális Alap pályázata köztéri munkák létrehozásának támogatására önkormányzatok részére
 • MOL tehetségtámogató program
 • Pályázat téglaépítésű társasházak energiahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése céljából
 • Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
 • Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
 • Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
 • “Európa az én Régiómban” fotópályázat
 • Bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák számára ajánljuk az egészségmegőrző, betegségmegelőző mini-projektek támogatására kiírt pályázatot
 • Megjelent a TÁMOP-5.3.6-11/1-es komplex telep-programok nyertesei számára az infrastrukturális beruházások támogató kiírás
 • LEADER pályázatok: június 17-től beadhatóak


ÚJ!
Pályázat a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására
Pályázat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.
A pályázat célja:
·         az állami fenntartású szakképző intézményben,  speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában, valamint  a nem állami fenntartású, költségvetési hozzájárulásban részesülő,  szakképzést folytató intézményben, speciális szakiskolában és készségfejlesztő speciális szakiskolában  nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók gyakorlati képzésének ellátásához, továbbá
·         a  felsőoktatási intézményekben  a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében, az államilag támogatott  hallgatói létszám tekintetében  folytatott  gyakorlati  képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.
A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a jelen Pályázati Kiírás 5. pontjában meghatározott pályázati prioritások szerint  a Magyarország  területén székhellyel rendelkező, a  gyakorlati képzési helyszínük (telephelyük) szerinti megyei decentralizált beruházási keretre:
1.      szakképzési hozzájárulásra kötelezettek,  azon  tanulók  vonatkozásában, akiknek  a  gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják,
2.      a speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák,
3.      a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató szakképző iskolák,
4.      a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,  az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában
5.      felsőoktatási intézmények.
A pályázható támogatás forrása
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási  pályázat pályázható kerete 5.367.110.000,- forint.
A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás.
A pályázható támogatás összege
·         Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek –  Maximális összeg:  15 000 000 Ft
·         (2) A speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák, (3.)  a nappali rendszerű iskolai oktatásban szakképzést folytató állami és egyéb fenntartásban lévő szakképző iskolák, (4.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az általa fenntartott szakképző iskolák, speciális szakiskolák és készségfejlesztő speciális szakiskolák vonatkozásában (intézményenként számítandó maximális összeg) és (5.)  felsőoktatási intézmények  - maximális összeg: 5 000 000 vagy 10 000 000 vagy 15 000 000 HUF. 
A  szakképzési hozzájárulásra kötelezettek esetében a  pályázatban érintett szakképzésekben a 2013/2014. tanév  tanulói létszáma  alapján az 1 fő  tanulószerződéses  tanulóra jutó igényelt támogatási összeg nem lehet több 1.500.000,- Ft-nál.
A képző intézmények esetén az elnyerhető maximális támogatás a tanulólétszám függvényében változik a következők szerint:
·         100 fős tanulólétszám alatt  5 millió Ft,
·         100 – 150 fő tanuló esetén  10 millió Ft,
·         150 fős tanulólétszám felett  15 millió Ft.
A pályázók a pályázattal kapcsolatban  kizárólag  elektronikusan a dtp2013@lab.hu  e-mail címen kaphatnak felvilágosítást.
Letölthető dokumentumok
·         Pályázati kiírás
·         Pályázati adatlap minta
·         Támogatási szerződés minta
A pályázat benyújtásának helye:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1439 Budapest, Pf. 630.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.
A fenti pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázatkitöltő program 2013. augusztus 21-től lesz elérhető.
További felvilágosítás a dtp2013@lab.hu e-mail címen kérhető.

ÚJ!
Földhaszonbérleti pályázatok a “Földet a gazdáknak” program keretén belül
A Kormány áprilisban hirdette meg a “Földet a gazdáknak” programot, amelynek keretében állami földterületek haszonbérletére lehet pályázni. Legutóbb beszámoltunk róla, hogy újabb 100 ezer hektár állami földterületre lehet pályázni a programban.
Ezeken felül folyamatosan elérhető a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet oldalán a meghirdetett földterületek listája, amelyet nem közlünk egyenként, de érdemes időről időre meglátogatni a gazdálkodóknak.
A “Földet a gazdáknak” pályázatok célja
Családi gazdaságok kialakítása és megerősítése, továbbá az állattenyésztési tevékenység ösztönzése, az állattenyésztés termőföld igényének biztosítása.
A pályázók köre
 1. az a természetes személy vehet részt, aki:
  • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló, 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott szakképesítéssel, illetve végzettséggel rendelkezik;
  • családi gazdálkodó;
  • nyilvántartási számmal rendelkező őstermelő, vagy
  • egyéni mezőgazdasági vállalkozó;
  • polgári jogi társaság keretében pályázók
 1. olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehet részt:
  • amelynek a pályázat benyújtását megelőző adóévben a bevétele több mint 50%-ban a Tft. 3. § k) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből származott,
  • amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, főtevékenysége mezőgazdasági tevékenység, és vállalja, hogy a pályázat benyújtásának évére vonatkozó üzleti terv szerinti bevétele, ennek hiányában a számvitelről szóló törvénynek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint – a pályázat benyújtásának napjával, mint fordulónappal – kiszámított vállalkozásából származó bevétele több mint 50 %-ban a Tft. 3. § k) pontja szerinti mezőgazdasági tevékenységből fog származni.
Kapcsolat
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
cím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
képviseli: Dr. Sebestyén Róbert elnök
e-mail: nfa@nfa.hu
A földhaszonbérleti pályázatok elérhetősége
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által a “Földet a gazdáknak” program keretében meghirdetett földhaszonbérleti pályázatok megyénként:

ÚJ!
Erste “Jövőt teremtünk!” – Pályázat az Álom- Építők jótékonysági, otthon-felújítási programban való részvételre
Az Erste Bank Hungary Zrt. Erste “Jövőt teremtünk!” név alatt programot hirdet, melyre pályázatot hirdetett, és várja családok jelentkezését. Nehéz helyzetbe került, és szeretné családját biztonságban, szép környezetben tudni? Ismer olyan családot, aki igazán megérdemli a segítséget, mert otthona lassan lakhatatlanná válik, és a problémát nem tudják egyedül megoldani?
A pályázat célja
A beérkezett pályázatok közül egy család otthonát az Erste Bank és a VIASAT3 ÁlomÉpítők csapata közösen újítja fel!
Pályázók köre
Magánszemélyek.
A pályázat részletei
Várjuk pályázatát, amennyiben nehéz helyzetbe került, vagy ismer olyan családot, aki igazán megérdemli a segítséget, mert otthona lassan lakhatatlanná válik, és a problémát nem tudja egyedül megoldani? Nevezze a családot a programba, hogy együtt jövőt teremthessünk számukra!
Az eredményes pályázókat megillető jutalmak
Lakásfelújítás: 1. helyezett (legjobb pályázó) jutalma, a fődíj: 1 lakás* vagy ház felújítása legfeljebb bruttó 5 millió Ft értékig, a Szervező és a Lebonyolítók által javasolt és jóváhagyott munkálatok kerülnek elvégzésre, mely az ÁlomÉpítők 4. évadának egyik epizódjában a nyilvánossághoz történő közvetítésre kerül.
Háztartási gépek: A fődíjért induló 5 pályázóból a 2-5. helyezett díja: családonként hozzávetőlegesen bruttó 150 000 Ft értékű háztartásigép-csomag.
Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.
A pályázat benyújtása
Határidő: 2013. augusztus 15.
A programra jelentkezni csak teljes körűen kitöltött, aláírt, postai úton beküldött jelentkezési lap beküldésével lehetséges.
Postacím: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. 1933 Budapest
Jelige: “Jövőt teremtünk!”
Telefonos felvilágosítás: Erste TeleBank: 06 40 222 222

ÚJ!
Mese határon innen és túl – Meseíró pályázat óvodapedagógusoknak
A Mesekert Óvoda mesepályázatot hirdet határon innen és túl óvodapedagógusok számára. A pályázat célja 3-10 éves korosztálynak szóló mesék beküldése.
Beküldési határidő:  2013.szeptember.30.
Pályázók köre
Magánszemélyek: Magyarországon és határainkon túl élő (aktív és nyugdíjas) óvodapedagógusok és óvodapedagógus hallgatók.
Egy pályázó maximum 5 pályaművel pályázhat.
A témával kapcsolatos megkötés nincs. Maximum 5 nyomtatott oldal (A/4) (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 margó) A zsűri által kiválasztott pályaművekből a Jánosi Ovi Alapítvány által kiadott mesekönyvben megjelenési lehetőséget biztosítunk.
További információ
Perjéssyné Vályi Judit, 06-30- 462-1873, mesekertjanosi@gmail.com

ÚJ!
Krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló személyek és családok pályázati úton történő támogatása
A Humanitás Szociális Alapítvány „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet krízishelyzetbe került szociálisan rászoruló személyek és családok támogatására.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30
A pályázat célja:
Az önhibáján kívül váratlan – ugyanakkor külső segítséggel biztosan vagy nagy valószínűséggel megoldható – krízishelyzetbe került, szociálisan rászoruló magánszemélyek és családok támogatása, amelylehetővé teszi az adott (az érintett létfenntartását veszélyeztető) probléma gyors és hatékony megoldását, s ezáltal biztosítja, hogy a támogatottak élete visszatérjen a normál mederbe.

ÚJ!
Lippai Balázs honvédelmi ösztöndíj – Pályázat hátrányos helyzetű vagy roma tanulóknak
A Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” elnevezéssel.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 25.
A pályázat célja: Hátrányos helyzetű vagy roma tanulók támogatása.
Pályázók köre:
Magánszemélyek: Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.
Azon középiskolai tanulók, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatók, akik a 2013/2014. tanulmányi év I. félévében felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat.
A pályázat részletei
Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.
Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyi jövedelemadó előleggel növelt összege.
Benyújtás: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: „Lippai Balázs ösztöndíj”
További információ
Szabóné Szabó Andrea alezredes, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens, Telefon: + 36 1 474-1111/21-771. mellék, e-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu


ÚJ
Szociálisan rászoruló személyek hosszú távú támogatását célzó pályázatok
A Humanitás Szociális Alapítvány „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó hosszú távú támogatására.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázat célja:
Programunk alapvető célja, hogy a szociálisan illetve egészségügyi szempontból rászoruló egyének és közösségeik részére támogatást nyújtsunk. Úgy véljük, hogy e támogatások akkor lehetnek a leginkább hatékonyak, ha azon rászorultakhoz jutnak el, akik – elsősorban személyükben rejlő – körülményeik okán képesek lehetnek problémás élethelyzetük megoldására.
A pályázat célja, a vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan rászoruló személyek, családok hosszabb távú támogatása, életminőségük, egészségi állapotuk, szociális helyzetük, és életkörülményeik javítása érdekében.

ÚJ!
Láthatatlan Angyalok – Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program
A Humanitás Szociális Alapítvány „Szociálisan rászoruló személyek támogatását célzó pályázati program” keretében pályázatot hirdet „Láthatatlan Angyalok” pályázat címmel az alábbi célok megvalósítására.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázat célja:
A vagyoni helyzetük, egészségi állapotuk vagy egyéb életkörülményeik okán szociálisan  rászoruló személyek, családok támogatása, akik szerény jelleműk, introvertált személyiségük, szellemi, testi fogyatékosságuk, vagy idős koruk okán önállóan alapítványi támogatásért fordulni nem tudnak, illetőleg problémáik megoldására mindenkor külső segítség bevonása nélkül törekszenek, de adott élethelyzetük ily módon, támogatás hiányában nem megoldható. 
A támogatás feltétele, hogy az alkalmas legyen az érintett személyek életminőségének, egészségi állapotának, szociális helyzetének, és életkörülményeinek érdemi javítására.

ÚJ!
Otthonteremtő pályázat szociálisan rászoruló nevelő szülői illetve örökbefogadó szülői családok lakhatási célú támogatására
A Humanitás Szociális Alapítvány az OTP Bank Nyrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával pályázatot ír ki annak érdekében, hogy a nevelőszülői családokat és örökbefogadott gyermek(ek)et nevelő családokat támogassa, és lakásuk korszerűsítésével jobb életkörülményekhez segítse.
A Pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. (hétfő) (A postabélyegző dátuma számít.)

ÚJ!
MACIKA ösztöndíjak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévben pályázatot hirdet esélyteremtő ösztöndíjakra a következő kategóriákban:

ÚJ!
Pályázat Bemutató Üzem cím elnyerésére, innovatív technológiák bemutatására
Megjelent a Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről.
A mezőgazdasági pályázat célja
A pályázat célja Bemutató Üzem cím elnyerése és bemutató üzemi programok megvalósítása.
Pályázók köre
Bemutató Üzem címre jogosult:
 • rendelet hatálybalépését megelőző gazdasági évben legalább 4 Európai Méretegység nagyságú gazdasággal rendelkező őstermelő, családi gazdaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, társas vállalkozás, termelői csoport, termelői és értékesítési szövetkezet, beszerzési és értékesítési szövetkezet, szociális szövetkezet,
 • legalább 20 hektár üzemi területtel rendelkező erdőgazdaság, vagy
 • legalább 2 hektár üzemi területtel rendelkező erdészeti szaporítóanyag termelő gazdaság.
Támogatás
A támogatás forrása az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló Innovatív technológiák elterjesztése bemutató üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben támogatási jogcímhez rendelt keretösszeg, amely 7 057 163 euró, de legfeljebb 2 milliárd forint.
A támogatás felső határa:
 • egy jogosult résztvevőre vonatkoztatva 88 euró, de legfeljebb 25 000 Ft,
 • egy bemutató üzemi programra vonatkoztatva 2200 euró, de legfeljebb 625 000 Ft,
 • egy Bemutató Üzem részére 2015. január 31-ig 52 929 euró, de legfeljebb 15 000 000 Ft.
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 100%-a.
A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmek benyújtása folyamatosan történik 2013. szeptember 1-jétől 2014. június 30-ig.

ÚJ!
Fiatal Gazda 3.0 – Felhívás Ökológiai Kertészet és Közösségi Alapú Értékesítés című szakmai modulban való részvételre ökológiai gazdálkodóknak
Ökológiai Kertészet és Közösségi Alapú Értékesítés szakmai modul(1 nap elmélet + 1 nap szakmai tanulmányút) 2013. augusztus 23-24., Gödöllő és 2013. augusztus 30-31., Kecskemét
Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Fiatal Gazda 3.0 - Komplex Ismeretátadási Program Ökológiai Gazdálkodóknak címmel elsősorban fiatal ökogazdák, leendő ökogazdák számára 2013-ban tematikusan egymásra épülő képzési programot szervez szakavatott előadók, tapasztalt gyakorlati szakemberek és az ágazatban érdekelt intézmények közreműködésével.
A program második, „Ökológiai Kertészet és Közösségi Alapú Értékesítés” c. moduljára 2013. augusztus 23-24-én, Gödöllőn és 2013. augusztus 30-31-én, Kecskeméten kerül sor. A két egymást követő pénteki napon megrendezésre kerülő rendezvény tematikája azonos, a szombati szakmai tanulmányutak helyszínei különbözőekA képzés Programja és Meghívója itt letölthető. A képzésen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezési lap.
A résztvevők száma korlátozott, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel. 
Jelentkezési határidő augusztus 20. 12 óra! Az elfogadott regisztrációról visszajelzést küldünk.
A Fiatal Gazda 3.0 képzési program első, „Biogazdálkodás és menedzsment” című kétnapos moduljára 2013. április 12-13-án került sor Gödöllőn, a Szent István EgyetemenA programsorozat tematikája, az első modul részletes programja és az arról készült beszámoló letölthető.


ÚJ!
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet: Pályázat ingyenes szociális továbbképzéseken való részvételre
Jelentkezési határidő: Pályázatokat 2013. augusztus 01-től folyamatosan lehet benyújtani. 
Pályázat célja:
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet  pályázatot hirdet a kiemelt projekt Szociális és gyermekvédelmi témájú továbbképzésein való részvételre. 
Támogatás formája:
A projekt keretében, a támogatásban részesülő személytől, képzési támogatás formájában a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a képzési költség teljes összegét átvállalja.
Amennyiben az adott képzés részben, vagy egészben bentlakásos formában valósul meg, akkor a képző intézmény a szállást és a kapcsolódó ellátást térítésmentesen biztosítja a képzési támogatás részeként. 
A képzésen résztvevők számára a képzés helyszínére történő oda-vissza utazási költséget nem térítjük. 
Támogatható pályázatok száma: 10 300 db országos szinten
Pályázhatnak:
Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag olyan személyes gondoskodást végző természetes személy pályázhat: aki az alábbi, 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1. § (2) bekezdésben felsorolt szociális és gyermekvédelmi ellátás valamelyik területén dolgozik:
a. családvédelem, családgondozás
b. gyermekjóléti alapellátás
c. gyermekvédelmi szakellátás
d. fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja
e. idősek szociális ellátása
f. hajléktalan-ellátás
g. pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása
és
 • aki a jelentkezés pillanatában munkaviszonnyal rendelkezik, nem áll felmondás alatt és a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1.§ (3) bekezdése alapján nem mentesül továbbképzési kötelezettsége alól.
 • aki még nem teljesítette az adott továbbképzési időszakában továbbképzési kötelezettségét.
 • amely munkavállalók továbbképzési kötelezettsége 2014 december 31-ig, vagy korábban jár(t) le
Egy pályázó esetében, jelen pályázati felhívás keretében csak egy képzésen  való részvétele támogatható.
Pályázatot benyújtani csak és kizárólag az NCSSZI Pályázatkezelő Rendszerén (továbbiakban PR) keresztül lehet, amely elérhető a www.tamop5410.hu weboldalon keresztül.

Pályázat helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására
kiíró: Magyar Olimpiai Bizottság
kódszám: MOB-HSZE-13
határidő: A pályázatot és annak mellékleteit 2013. október 3-án 24 óráig kell postára adni.
A pályázat célja:
A népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság rendszeres sporttevékenységének, fizikai aktivitásának ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események,  különösen a fajlagosan alacsony költségigényű életmód sportágakban  megrendezendő helyi és területi programok szervezésének elősegítése érdekében szabadidősport események támogatása, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek egyikének:
„A” kategória: helyi jelentőséggel bíró, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő szabadidősport események, melyek a pályázó szervezet tevékenységi területén képesek sportolásra mozgósítani a lakosságot;
„B” kategória: A szabadidősporttal területi szinten foglalkozó sportszövetségek tevékenységének támogatása.
A pályázók köre:
„A” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15.§- a, és 19. §-a].
„B” kategória: A pályázat nyílt. Pályázatot nyújthatnak be belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő területi hatókörű sportszövetségek [Lásd: a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 19. §-a].
Jelen pályázat keretében egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
Támogatás igényelhető:
„A” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítő:
a pályázó által szervezett helyi, körzeti (kerületi), megyei szabadidősport események megrendezésének;
a pályázó rendszeres sporttevékenységével kapcsolatban használt sportlétesítmény bérleti költségeinek;
a pályázó mások által szervezett sportrendezvényein való részvételének támogatására.
 „B” kategória
Magyarországon, 2013. május 1. és 2014. március 31. között megrendezésre kerülő, a testmozgásban gazdag, egészséges életmód népszerűsítését szolgáló tevékenységekre, és rendezvényekre, amelyek,
összefogják a szabadidősport terén a megyében, megyei jogú városban működő formális és informális sportszervezetek, közösségek tevékenységét;
inaktív közösségeket, településeket és szervezeteket képesek a rendszeres szabadidő-sportolásra mozgósítani;
a megyei szintű szabadidősport szövetségi feladatok megvalósításának feltételéül szolgálnak;
új elemeket tartalmazó éves programot nyújtanak a szabadidősport terén az adott megyére, megyei jogú városra kiterjedően;
helyi szinten kommunikációs jelentőséggel bírnak, hatásuk túlmutat a résztvevői körön;
a testmozgásban gazdag, egészséges életmódot népszerűsítik;
Preferált tevékenységek:
Nők, családok, hátrányos helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek szabadidősportja, hagyományos magyar sportok művelése illetve a munkahelyi, továbbá a szabadban űzött sportolás.

Igényelhető támogatás formája és mértéke:
Az igényelhető támogatás mértéke minimum 100 000,-Ft.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
A pályázónak legalább a program összköltségének 20%-át kell saját forrásként biztosítani. A saját forrás 50 %-a biztosítható és beszámítható térítésmentes hozzájárulás (önköltségszámításon alapuló önkéntes munka, nem pénzbeli bevételként ingyenes dologi javak, valamint ingyenes szolgáltatás biztosítása) formájában.
A kategória: A támogatás utófinanszírozásos, előleg nélküli.
B kategória: A támogatás utófinanszírozásos, a megvalósításhoz 50 % előleg igényelhető.
Pályázat benyújtása:
Egyszeri regisztrációs díj megfizetése szükséges: A pályázati díj 6.350,-Ft (5.000,-Ft+ÁFA), melyet banki átutalással legkésőbb a pályázat beadási határidő utolsó napjáig kell teljesíteni Pályázatkezelő Szervezet 11706016-20828176-00000000 számú elkülönített banki alszámlájára. Az átutalás közleményében a pályázó szervezet adószámát és a pályázat kódját fel kell tüntetni (MOB-HSZE-13)!
A pályázatot postai úton kell benyújtani: Magyar Szabadidősport Szövetség
1146 Budapest Istvánmezei út 1-3.
A benyújtás után hiánypótlásra nincs lehetőség!

A Nemzeti Kulturális Alap pályázata köztéri munkák létrehozásának támogatására önkormányzatok részére
Altéma kódszáma: 3974
Téma/célolyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és a közélet kérdéseire is reflektálnak, ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják.
Határidő: Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2013. szeptember 30-án, éjfélig lehet.
Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
A pályázó nevezési díj címen 12.000 Ft-ot – amely magába foglalja a 27%-os áfát is –köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a „Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!  
Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.
A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.
Pályázók köreönkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival.
Az önkormányzat több köztéri munka (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására is pályázhat, pályaművenként külön adatlapon.
Pályázati cél megvalósításának időtartama2013. augusztus 1.–2014. augusztus 1. 
Igényelhető támogatás5 millió forint.
Támogatás mértékea pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a.
A támogatás vissza nem térítendő!
Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
 • anyagköltség (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok),
 • kivitelezés költsége (talapzat építése és szobor felállítása),
 • tiszteletdíj (a bevont művészek és tervezők),
 • technikai költségek (pl. daru bérlése),
 • szállítási költség,
 • szakvélemény kiállításának díja (Magyar Alkotóművészeti Kh. Nonprofit Kft.).
További információk: 
Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.  

MOL tehetségtámogató program
Művészet-tudomány kategória 2013
Beadási határidő: 2013. szeptember 30.
Döntés: 2013. november
Támogatás keretösszege: 16.000.000 forint.
Támogatási időszak: 2013. szeptember 1. – 2014 augusztus 31.
A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet 10-18 éves magyarországi általános és középiskolás diákok, diákcsoportok, ifjúsági csoportok részére, amelyek országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon kiemelkedő teljesítményt értek el eddig,és szakmai fejlődésükhöz további támogatásra van szükség.

Pályázat téglaépítésű társasházak energiahatékonysági felújítása, fűtéskorszerűsítése és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése céljából
Beadási határidő: 2013. augusztus 15 - 2013. szeptember 15.
Igényelhető támogatás: maximum 60 millió forint. vissza nem térítendő
Támogatás keretösszege: 834,2 millió Ft.
Támogatás célja:
Pályázat a meglévő téglaépítésű társasházak széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményező energiahatékonysági komplex felújítását, valamint megújuló energiaforrások felhasználását megvalósító beruházások támogatására.

Támogatást kaphatnak energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások olyan épület esetében, amely:
a) 1971 előtt épült (átadásra, használatba vételre került) hagyományos technológiával, égetett tégla (salak, bauxitbeton nem) falazattal készült,
b) társasház (a pályázaton kizárólag a földhivatali nyilvántartásban társasházként bejegyzett lakóépületek vehetnek részt, a lakásszövetkezetek, vagy közös tulajdonként nyilvántartott épületek nem),
c) teljes, legalább 20 lakást tartalmazó épület, amennyiben a pályázattal érintett épületben a lakások fűtésének egyedi szabályozása és mérése megoldott, vagy jelen pályázat keretében megoldásra kerül,
ca) ha azonos címen, telken, helyrajzi számon kettő vagy több különálló, legalább 20 lakást tartalmazó épület szerepel, továbbá fűtés és/vagy melegvíz ellátásuk közös hő központról történik, akkor ezen épületek egy pályázatot - azonos műszaki tartalommal – együttesen nyújthatnak be, épületenként feltüntetve a gépészeti költségek épületre eső hányadát.


Norvég Civil Alap pályázatai
Megjelentek a Norvég Alap új támogatási ciklusának első pályázati felhívásai, a Zöld ipari innováció, valamint a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programok keretében.

A Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, a zöld innovációk elterjesztése. A program központi pályázati felhívásában a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)" illetve a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)" célokra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 24.270.000 €, melyből az 1. alprogramra 16.970.000 €, a 2. alprogramra 7.300.000 € került meghirdetésre. A Zöld ipari innováció pályázat elkészítéséhez kapcsolódóan norvég partnerrel történő kapcsolatfelvétel és háttértanulmányok közös készítésének támogatása érdekében meghirdetett „Kétoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása" c. pályázatra 210.000 € áll rendelkezésre.

A Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program célja, a helyi önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása, illetve a helyi gazdaságfejlesztés előmozdítása norvég partnerekkel való együttműködésen keresztül. A pályázati felhívás keretösszege 6.830.000 €. A támogatásra kizárólag magyarországi önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, legalább egy norvég és egy magyar partnerrel együttműködésben. A pályázatokat angol nyelven szükséges elkészíteni. A pályázati felhívással kapcsolatosan információs nap kerül megszervezésre 2013. augusztus 13-án, melyről részletes információk is elérhetők a hivatalos honlapon.

A pályázatok benyújtása elektronikus űrlap kitöltésével történik, amely a https://nora.norvegalap.hu felületen regisztrálva, az „Aktuális pályázati kiírások" menüpontra kattintva érhető el.
A pályázatok benyújtásának határideje 2013. szeptember 30., kivéve a „Kétoldalú kapcsolatok elősegítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása" c. pályázatot, melyre a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2013. szeptember 10-én (kedden) 24.00 óráig lehet pályázatot benyújtani.
További részletes információ a fenti programokról és a pályázati felhívásokról az EGT Norvég Alapok hivatalos honlapján találhatók.

Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Egyházak művelődési örökségével kapcsolatos kulturális tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja: Egyházi közoktatási intézmények tanórán kívüli, kiemelten közösségépítő jellegű tevékenységeinek támogatása (pl. ifjúsági rendezvények, táborok, hitéleti tartalmat megjelenítő kiállítások, a hitéleti tartalmat középpontba helyező filmklubok, tematikus konferenciák, színházi rendezvények, kulturális csereprogramok.
Pályázók köre:
Magyarországi és határon túli egyházi, felekezeti iskolát működtető intézmény
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 50.000 Ft, maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Köz- és felsőoktatásban működő kollégiumok tehetséggondozása és kollégiumi művelődés támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái
A kollégiumok tehetséggondozó és értelmiség formáló szerepének támogatása, különös tekintettel az alábbiakra:
 • öntevékeny szakcsoportok kialakítása, működése,
 • helyi konferenciák megvalósítása,
 • kollégiumi közösségépítő és műveltségi jellegű rendezvények szervezése,
 • önnevelő közösségi megmozdulások,
 • kollégiumi hagyományok ápolása,
 • tehetséggondozást célzó rendszeres szakmai programok megszervezése, lebonyolítása,
 • kapcsolatok kiépítése határon túli magyar kollégiumokkal, illetve az azokkal működő cserekapcsolatok, közös szakmai, kulturális rendezvények támogatása.
Pályázók köre
 • magyarországi köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
 • határon túli magyar tannyelvű köz-  és felsőoktatási kollégiumok, szakkollégiumok, illetve ezeket fenntartó intézmények
Támogatás:
Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft,  maximum 300.000 Ft.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megbízásából a Balassi Intézet nyílt pályázatot hirdet a „Települési identitás és népművészeti tevékenységek támogatása” tárgyában.
A pályázat célja, kategóriái:
A helyi hagyományok feltárását, a magyar népművészet szellemi és tárgyi tradicionális értékeinek megőrzését és a hagyományokon alapuló művelődési igények kielégítését (különös tekintettel azokra, amelyek a fiatalok helyismeretét, lakhelyükhöz való kötődését erősítik) megvalósító kulturális közösségek támogatása.
Pályázók köre:
 • Magyarországi és határon túli kulturális, oktatási intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek (a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrehozott alapítványok, egyesületek, valamint a közhasznú szervezetek, illetve az egyesülési jog alapján létrejött egyéb szervezetek).
 • Országos hatókörű szakmai szervezetek.
Támogatás:
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000,-Ft, azaz tizenöt-millió forint. Az elnyerhető támogatás összege minimum 100.000 Ft, maximum 500.000 Ft.
A  projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 30. 24.00 óra

“Európa az én Régiómban” fotópályázat
Az Európai Bizottság fotópályázatot hirdetett meg “Európa az én Régiómban” címmel, melyre 2013. augusztus 23-ig lehet pályázni. A nyertesek 1000 eurót nyer digitális fotózási eszközökre és egy kétszemélyes utazást nyerhetnek Brüsszelbe 2013 októberében.
A pályázat célja:  Az Európai Unió által finanszírozott projektek bemutatása fotódokumentációval. A pályázók köre: EU tagállamok 18 évnél idősebb állampolgárai
A pályázat részletei: maximum 3 fotó küldhető be. A projektről olyan fényképet kell készíteni amelyen szerepel a megvalósított projekt uniós regionális finanszírozásának valamilyen jellemzője is (pl. EU-s zászlót és a finanszírozási információt mutató óriásplakát, jelzőtábla, plakett stb.).
Pályázatok beadási határideje: 2013. augusztus 23.

Pályázat iskolák és fenntartóik számára
A pályázat célja, hogy eltérő helyzetű gyermekeket oktató iskolák alakítsanak ki szoros együttműködést.
kódszám:TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1  
cím: „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”

A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 22-tól 2013. augusztus 16-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 21.-tól 2013. szeptember 17-ig lehetséges.

A kiírás a tervezettől több lényeges pontban is eltér, azoknak, akik már korábban foglalkoztak a tervezettel, érdemes odafigyelni a következőkre:
- csökkent a pályázatok támogatására szánt keretösszeg, mintegy 279 millió forinttal kevesebb a teljes forrás
- bővült a pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák is pályázhatnak
- a pályázatban résztvevő két iskolának eltérő településeken kell működniük
- csökkent az indikátorok száma, mindössze 3 teljesítendő mutató maradt
- változott a környezeti fenntarthatósági feltétel: önkéntes gondonokságot kell vállalni a működési területen a korábbi újrahasznosított papírhasználat helyett
A kiírás alapján frissített részletes összefoglaló itt olvasható.

Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára
kiíró: Generali a Biztonságért Alapítvány
cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni kívánnak a gyermekek egészségmegőrzése érdekében.
A pályázók köre: A pályázatra bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint tanintézményeik) nyújthatják be pályázataikat.
A pályázat témája: Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben
Pályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum    3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia:
 • pontosan kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázott pénzösszeg felhasználási terve,
 • az intézmény eddigi   tevékenysége során,   hogyan segítette elő   a gyerekek egészséges életmódra nevelését,
 • pontos költségkalkuláció,
 • a pályázó intézmény   vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe.
Nyeremények
A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására.
A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16.
A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21.
A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31.

Pályázat a Komplex telep-program TÁMOP-5.3.6-11/1-es kiírás nyertes projektjei számára
Kódszám: TIOP 3.2.3.A-13/1
cím: Lakhatási beruházások támogatása
Lakhatási beruházások támogatása a TÁMOP-5.3.6-11/1-es kíirás nyertes projektjeinek: A komplex telepes pályázatok első fordulójában nyertes projektgazdáinak készített egy kiírást az irányító hatóság a lakhatási problémák megoldására. A várhatóan 8-10 nyertes pályázó projektenként maximum 200 millió forintot fordíthat a lakókörnyezettel kapcsolatos rehabilitációra.
Benyújtási határidő: 2013. szeptember 1-és 30. között.

LEADER Program pályázatai
Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete: a 2013-as LEADER támogatások feltételeiről.
Két fő célra vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre
2) vállalkozási célú fejlesztésre
A pályázható támogatás összege 200.000-50.000.000 Ft-ig terjed.
Kik pályázhatnak?
A pályázat benyújtásának előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.
1) Közösségi célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
b) nonprofit szervezet,
c) egyház
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
2) Vállalkozási célú fejlesztések esetén:
A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági ősteremelő
A támogatás mértéke:
- Ha a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 65 %-a
- Ha a fejlesztés nem hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 60 %-a
A támogatás mindkét esetben de minimis támogatásnak minősül!
A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport honlapján találhatóak meg
A pályázatokat elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 8.00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18.00 óráig.1 megjegyzés:

 1. Helló ,
  Azért írok, hogy tájékoztassa kínálunk személyi hitelek aránya 2%. Adhatunk hitelt vásárlás traktorok vagy a föld olyan, hogy képes vagy gazdálkodási, vagy más, amit te akarsz. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: sduplens@gmail.com.
  Köszönöm

  VálaszTörlés