2014. február 24., hétfő

ÉlelmiszerlavinaPályázat benyújtási határideje: 2014.02.28.
Pályázók köre:
Egy falat segítség mindenhol elkél!
A pályázaton részt vehet minden Magyarországon bejegyezett jogi személyiséggel rendelkező közhasznú szervezet, oktatási intézmény és települési önkormányzat. A pályázók a megvalósításhoz partnerként egyéb szervezeteket is (pl. vállalato(ka)t, helyi egyházi szervezeteket) bevonhatnak.

A pályázaton kiválasztott szervezetek zöldségvetőmagokból álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott vetőmagok segítségével élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása.
A pályázatra egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A program megvalósításához a pályázónak (és partnereinek) kell biztosítania az alábbiakat: 
  • a termeléshez szükséges (megművelésre alkalmas, öntözhető és nem belvíznek kitett) földterületet
  • a termeléshez szükséges eszközöket és emberi és egyéb erőforrásokat (pl. öntözés)
  • a program szakmai felügyeletét ellátó, felsőfokú agrár- vagy kertészeti végzettséggel rendelkező szakembert
  • a megtermelt élelmiszerek szétosztását a rászorulók között
Támogatás formája és mértéke:
Az egy pályázatra adható, vetőmagot tartalmazó csomag tervezett maximális értéke 500.000 Ft.

Pályázat benyújtásának módja:

a) A pályázat magyar nyelven, kizárólag az alább megadott elektronikus felületen nyújtható be:
Az e-mailen beküldött pályázatok érvénytelennek minősülnek.

Célszerű a válaszokat előzetesen word dokumentumban megfogalmazni és onnan bemásolni az adatlapra, mert az elektronikus adatlap részleges mentésére nincsen lehetőség. 
Az adatlap kérdései letölthetők a
 weboldalról.

b) A kitöltött pályázati űrlap elektronikus benyújtása mellett a pályázat szerves részét képezi a program megvalósítására kijelölt földterületről készített fénykép, melyet a lavina@elelmiszerbank.hu email címre kell elküldeni a pályázó szervezet nevének megjelölésével (a pályázatban megadott nevet kérjük feltűntetni).


A program lényege, hogy több szervezet egymással összefogva, egymás utáni láncolatban állít elő élelmiszereket rászorulók javára.
A lavina elindító „hógolyóit” a Syngenta Kft. adja évente 10 millió forint értékű természetbeni támogatásként (vetőmag, növényvédő szer).

Élelmiszerlavina működési mechanizmusA projekt két részből áll. A lavina „vállalati ágát” az élelmiszerelőállítási láncolat szereplőinek összefogása képezi, amelynek keretén az egyes szereplők – saját tevékenységükön alapuló – értéknövelő hozzájárulásukkal ingyenesen élelmiszereket állítanak elő: a „hógolyó” növekedéséhez először mezőgazdasági termelőkre van szükség, akik a vetőmagért és növényvédő szerért cserébe valamilyen – saját támogatásukat hozzátéve immár nagyobb értékű – terményt adnak. 
A következő fázisban az élelmiszeripari feldolgozók adnak ezen termények feldolgozása után még nagyobb értékű késztermékeket.
A 10 milliós „hógolyóból” így válik a folyamat végére 30 millió forint értékű „élelmiszerlavina”. A folyamat vége az elkészült termékek leszállítása és az Élelmiszerbank közvetítésével azok szétosztása a rászorulók javára.

A lavina „kistermelői ágán” a vetőmagokból az élelmiszereket civil szervezetek és települési önkormányzatok szervezésében – melynek egyik legfontosabb része a termeléshez szükséges föld biztosítása – maguk a munkaképes rászorulók termelik meg. A projekt elsődleges célja, hogy egy kezdeti támogatás segítségével helyi összefogással élelmiszereket (zöldségeket) termeljenek a környéken élő rászorulók részére, másodlagos célja pedig, hogy ezek az emberek az itt megszerzett gyakorlati tapasztalat felhasználásával saját élelmiszer előállítására és képessé váljanak.
A szervezetek zöldség-vetőmagokból és zöldségtermesztéshez használható növényvédő szerekből álló támogatásban részesülnek. A pályázó feladata a kapott anyagok segítségével élelmiszerek (zöldség) előállítása, a munkaképes rászorulók bevonása a termelésbe, valamint a megtermelt élelmiszer rászorulókhoz történő eljuttatása.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése