2014. február 10., hétfő

Pályázat szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kód:  KAB-FF-14 

Beküldési határidő: 
2014. március 03. 23:59 perc

A pályázók köre

a) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),  
b) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványok, 
c) közhasznú, vagy kiemelten közhasznú közalapítványok, 
d) egyházak, 
e) egyházi fenntartású intézmények, 
f) szociális, egészségügyi intézmények,  
g) önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 
h) non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok, 

Beadható pályázatok száma
Egy Pályázó egy alkategóriában egy pályázatot nyújthat be. 


A pályázat célja
A pályázat célja a szenvedélybetegek  a drogproblémákkal küzdők felépülési folyamatának támogatása,  valamint  a kezelésbe/ellátásba kerülést elősegítő, a rehabilitációs és reszocializációs programok megvalósítását előmozdító kiegészítő működési támogatás biztosítása. 
A pályázat keretében az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák számára kiegészítő működési támogatásra nyílik lehetőség. A pályázat elsősorban a megnövekedett steril eszközigény biztosításához, megkereső programok megvalósításához, valamint szenvedélybetegek terápiás folyamatainak erősítéséhez biztosít kiegészítő működési támogatást. 

A rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 200.000 maximum 3.000.000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz 10 % saját forrás biztosítása  kötelező. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
 2014. április 1. és 2015. március 31.


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése