2014. február 3., hétfő

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek szervezetfejlesztésének támogatására

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kód: IFJ-GY-14-D

Beküldési határidő: 
2014. március 03. 23:59 perc

A pályázók köre
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
  • egyházak, egyházi szervezetek,
  • egyházi fenntartású intézmények,
Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.


Beadható pályázatok száma


Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat célja
A gyermek- és fiatal korosztály részére és aktív részvételével – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – szervezetfejlesztő tevékenységek támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a közösségek erősítéséhez, fejlesztéséhez.

A fenti célok megvalósítása a Pályázók köre és tevékenysége szerint:
Gyermekek és fiatalok közösségeit, ifjúsági civil szervezeteket célzó szervezetfejlesztő tevékenységek támogatása, melynek eredményeként a pályázó szervezet hatékonyabban látja el az ifjúsági szakterületen vállalt feladatait, a feladatok ellátása során a fiatalok, mint célcsoport magasabb színvonalú szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
A támogatott tevékenység elősegíti a 1590/2012.(XII.17.) Korm. határozatban (A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről) megfogalmazott szakmai eredmények megvalósulását.

A pályázati program során fejleszthető területek:
a. Célok tisztázására, szervezeti stratégia kialakítása
b. Szervezeti (cél szerinti) tevékenység fejlesztése
c. Szervezeti működés fejlesztése
d. Munkavégzés körülményeinek és feltételeinek javítása
e. Szervezet érdekében az egyénekre (munkatársakra) irányuló fejlesztések
f. Vezetés fejlesztése

Jelen pályázati kiírás keretében rendezvények, kulturális programok, képzések szervezése (a pályázó szervezet által), sporttáborok valamint edzőtáborok megvalósítására nincs lehetőség.


A rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 750 000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz 10 % saját forrás biztosítása  kötelező. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
2014. március 1. és 2015. május 31. 


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése