2014. február 3., hétfő

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatására

Kiíró:  Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

Kód: IFJ-GY-14-C

Beküldési határidő: 
2014. március 03. 23:59 perc

A pályázók köre
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
 • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel,
 • egyházak, egyházi szervezetek,
 • egyházi fenntartású intézmények,
 • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények
 • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények,
 • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
 • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,
 • Nemzeti Művelődési Intézethez tartozó intézmények.


Amelyek (kivéve: önkormányzatok és egyházak esetében):
- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.


Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat célja
A pályázati program lehetőséget kíván teremteni a gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére.

A pályázat olyan Magyarországon megvalósuló nem-formális képzéseket támogat, amelynek elvégzésével a fiatalok szociális, környezeti érzékenysége, a tudatos felnőtt életre való felkészülése, állampolgári kompetenciája fejlődik. A pályázat támogatja az ifjúsággal foglalkozó szakemberek gyermek- és ifjúsági animátor képzését.
A fenti célok elérése érdekében a pályázati program minimum 15 fővel és legalább 16 órában (bentlakásos vagy 2X8 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban az alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja:

 • a fiatalok tudatos felnőtt életre való felkészülése,
 • fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,
 • emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra,
 • a gyermekek és környezetük között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása
 • egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése
 • a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése
 • forrásszervezés, (pályázatírás - különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés,) projektmenedzsment
 • gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység,
 • szervezetmenedzsment,
 • gyermek- és ifjúsági animátor, illetve vezetőképzés

A rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000 Ft

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton maximum 750 000 Ft  vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke
A pályázathoz 10 % saját forrás biztosítása  kötelező. A saját forrás legalább 50 %-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével.
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

Támogatási időszak
2014. március 1. és 2015. május 31. 


Pályázati díj
Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor a Pályázatkezelő Rendszerben kapott pontos pályázati azonosítót (pl.: CSP-KÖZG-14-...) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban.


A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval, a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése